Home
Activiteiten
Groepslezingen
Delen

Groepslezingen

De Hersenstichting verzorgt regelmatig groepslezingen voor organisaties, waarin zij voorlichting geeft over de hersenen en over verschillende hersenaandoeningen. De lezingen zijn bedoeld voor diverse groepen volwassenen zoals vrouwenverenigingen, ouderenbonden, vrijwilligers van EHBO-verenigingen en scholen.

U kunt een lezing aanvragen over vier onderwerpen:

  • Geheugen en vergeten
  • Hoe houd ik mijn hersenen gezond?
  • Hersenletsel en de gevolgen
  • Puberhersenen in ontwikkeling

 

Een lezing kost € 125 voor non-profitorganisaties. Voor bedrijven wordt een offerte op maat gemaakt. Voor iedere lezing geldt een minimum van twintig deelnemers. De aanvrager van de lezing zorgt voor de zaal en voor de zaalhuur.

 

U kunt via het invulformulier een lezing aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva van Dijk via groepsvoorlichting@hersenstichting.nl

Geheugen en vergeten

Een goed werkend geheugen is niet alleen erg gemakkelijk, maar ook noodzakelijk om als mens te kunnen leven. Zonder geheugen kun je immers niets leren. En leren is nodig om in de samenleving te kunnen leven. Je leert taal, gewoontes en vaardigheden zoals fietsen en zwemmen door oefening, en je geheugen onthoudt hoe het moet. Je hersenen maken dat mogelijk. 

 

Vergeetachtig worden, niet op een naam of woord kunnen komen, geeft bij veel ouderen zorgen. Maar is vergeetachtigheid wel alleen een probleem van ouderen? Hoe kun je achterhalen of vergeetachtigheid een normale slijtage is of dat het betekent dat je aan beginnende dementie lijdt? En wat kun je doen om je geheugen beter te laten werken? Is het geheugen te trainen?

 

In de lezing Geugen en vergeten komt de werking van het geheugen aan de orde, laten we zien wat belangrijke geheugenproblemen zijn, komt het verschil aan de orde tussen vergeetachtig zijn en dementie en worden tips gegeven hoe je vergeetachtigheid de baas kunt blijven. Dit allemaal in interactie met de toehoorders.

Hoe houd ik mijn hersenen gezond?

Iedereen wil graag een gezonde oude dag hebben om nog lang van het leven te kunnen genieten. Veel mensen hopen dan ook dat zij hun lichamelijke gebreken zo lang mogelijk kunnen uitstellen. Wat ouderen echter vooral willen is hun zelfstandigheid in geestelijk opzicht behouden, of zoals ouderen vaak zeggen: als ik maar goed bij mijn hoofd blijf. Zelfstandige beslissingen kunnen blijven nemen, ook op hoge leeftijd, is een wens die veel mensen hebben.


Gezonde hersenen zorgen voor een goed geheugen en je zelfbeslissingsrecht. De hersenen zorgen ervoor dat het lichaam als een centrale computer wordt aangestuurd. Wat goed en gezond is voor de hersenen is ook goed en gezond voor het lichaam: of om een oude vast herkenbare slogan naar voren te halen: een gezonde geest zit in een gezond lichaam.

 

Wat kun je nu doen om je hersenen gezond te houden? Vanuit de Hersenstichting geven we een aantal tips over gezonde hersenen. Tijdens de lezing gaan we in op wat we weten over hersenen en slaap, hersenen en bewegen, hersenen en voeding en over training van de hersenen. Alle vier de onderwerpen worden toegelicht vanuit de stand van zaken betreffende het hersenonderzoek.

Hersenletsel en de gevolgen

De hersenen zorgen ervoor dat alles in het lichaam werkt zoals het moet werken. De hartslag, de longen en het bewegingsapparaat worden door de hersenen geregeld en aangestuurd.

 

Maar dat niet alleen; wat we doen en hoe we ons voelen komt ook voort uit de hersenen. Door ons geheugen zijn we bijvoorbeeld in staat om te leren. Ook emoties en gevoelens zetelen in de hersenen. Beschadigingen van de hersenen kunnen dan ook grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren.

 

In de lezing Hersenletsel en de gevolgen komen verschillende oorzaken van hersenbeschadiging aan de orde, zoals door een beroerte of een hersentumor. Er wordt besproken hoe de plaats en de ernst van de beschadiging van invloed is op de lichamelijke en geestelijke gevolgen. De kans op herstel wordt besproken en er komen tips aan de orde hoe je herstel kunt bevorderen. Ook tips voor de dagelijkse omgang met hersenletselpatiënten worden besproken.

Puberhersenen in ontwikkeling

Als uw kind in de pubertijd komt, kan er veel veranderen in het gedrag van uw kind en in de relatie die u met hem of haar heeft. De pubertijd is een fase op weg naar volwassenheid waarin kinderen los komen van hun ouders en leren om zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. Dit kan een onzekerheid en verwarring met zich meebrengen. Voor pubers zelf, maar ook voor hun ouders. Want hoe ga je om met een kind dat zich de ene keer heel volwassen gedraagt en de andere keer juist niet?

 

De lezing Puberhersenen in ontwikkeling gaat in op het gedrag dat pubers vertonen. Dit gedrag kan voor een groot deel verklaard worden door de ontwikkeling van hun hersenen. In de pubertijd maakt die ontwikkeling een cruciale fase door. In deze fase is de communicatie tussen verschillende hersengebieden nog niet in balans. Ook verandert het slaappatroon en zijn er verschillende hersenaandoeningen die juist in de pubertijd tot uiting kunnen komen.

 

Daarnaast zijn externe factoren van invloed op het gedrag van uw kind, zoals vrienden, sociale media, alcoholgebruik en zeker ook u, als ouders. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van puberhersenen en hoe ouders deze ontwikkeling in goede banen kunnen leiden. In de lezing Puberhersenen in ontwikkleling geven we ouders praktische tips. Hoe mild of extreem uw kind ook pubert, u zult tijdens de lezing zeker herkenning en erkenning vinden.

Dit is contactinfo