Delen

Het Fitte Brein

Ook in 2016 zijn de Hersenstichting, Alzheimer Nederland en de Edwin van der Sar Foundation partners van Het Fitte Brein! Deze serie van gratis publiekslezingen door professor Dick Swaab, professor Erik Scherder en voormalig Olympisch kampioen Ard Schenk belicht het belang van lichaamsbeweging voor fitte en gezonde hersenen.

 

Het is een onderwerp dat goed aansluit bij de activiteiten en de projecten van de drie stichtingen, die met hun financiële bijdrage zorgdragen voor een verdere continuering van de populaire reeks lezingen.

De laatste editie van 2016

Zaterdag 1 oktober 2016 vond een zeer geslaagde derde editie van Het Fitte Brein plaats, in theater Orpheus te Apeldoorn. Maar liefst 1300 mensen luisterden naar de inspirerende lezingen van professor Dick Swaab, professor Erik Scherder, voormalig Olympisch kampioen Ard Schenk en gastspreker Willem Philipsen.

 

De heren hebben het publiek, elk op hun unieke manier, meegenomen in hun visies op de invloed van bewegen op het brein. Het was een zeer inspirerende middag en een erg geslaagde editie!

 

We houden u op de hoogte over de volgende editie van het Fitte brein via onze website.

Dit is contactinfo