Home
Actueel
Blogs
Participatiemaatschappij

Participatiemaatschappij

Maandag 22 december 2014. Geplaatst onder: Hersenstichting door Peter Schoof

Per 1 januari a.s. wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 van kracht. Hiermee verandert het zorglandschap drastisch. Decentralisatie, zelfzorg, mantelzorg en kwaliteitsnormen voor zorg zijn hierbij de belangrijkste steekwoorden.

De WMO 2015 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders voorzieningen moet treffen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning voor mensen met een maatschappelijke, fysieke en/of psychische beperking. Die voorzieningen stellen hen in staat:

  • een huishouden te voeren;
  • zich te verplaatsen in en om de woning;
  • zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel;
  • medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te
    gaan.

De WMO 2015 vervangt de al bestaande WMO; de uitvoering ervan berust bij de gemeenten. Gedachte is dat gemeenten de specifieke behoeften van hun burgers beter kennen en beter in staat zijn daarop een passend antwoord te vinden. Bij de gemeente kun je terecht voor je bouwvergunning, een kapotte straatlamp, een bijstandsuitkering en woonsubsidie, om maar enkele zaken te noemen. En straks dus ook als je een probleem hebt met je zelfredzaamheid of je maatschappelijke participatie.

Het bepalen van de zelfredzaamheid van een betrokkene is echter wel iets totaal anders dan aan de hand van een checklijstje bepalen wie nu wel en wie niet in aanmerking komt voor subsidie voor zonnepanelen.

 

Niet alle gemeenten zijn over één kam te scheren, maar wie wel eens een beroep heeft gedaan op een subsidieregeling weet dat hij daar speciale eigenschappen voor moet hebben: doelgerichtheid, wilskracht en doorzettingsvermogen. De ingediende formulieren moeten altijd wel aangevuld worden, er is onduidelijkheid over wat er bedoeld wordt, je hoort er niets meer van... Voor een succesvol beroep op een overheidsregeling moet je als het ware beschikken over een dosis zelfredzaamheid.

 

Juist die eigenschappen zijn nu nét niet het sterkst ontwikkeld bij patiënten met hersenletsel. Veelal hebben zij  vermoeidheidsverschijnselen of cognitieve problemen, onzichtbare klachten die vaak niet herkend laat staan erkend worden. Het ziekte-inzicht ontbreekt vaak. Het is niet de groep patiënten die zelfredzaam genoeg is voor de subsidieprocedure. De vrees is dan ook gerechtvaardigd dat hersenpatiënten onvoldoende zelfredzaam zullen zijn om een beroep op de WMO succesvol ten einde te brengen. Misschien een geruststellende gedachte dat wij vanuit de Hersenstichting de invoering en uitwerking van de WMO voor hersenpatiënten
scherp in de gaten zullen houden en in actie zullen komen als dat nodig is. 

 

NB. De Hersenstichting gaat samen met de patiëntenverenigingen de ervaring met de WMO inventariseren. Wordt vervolgd.

 

 

Peter Schoof,
directeur Hersenstichting


Meer artikelen in Hersenstichting

Reacties

2

Dank u voor dit artikel. Voor al de veranderingen in de zorg, was het voor mij al haast onmogelijk om goede hulp te krijgen. Het heeft al jaren geduurd eer ik wist wat me nu eigenlijk mankeerde. Ik zie 2015 nu met vrees tegemoet, omdat hoezeer ik ook probeer uit te leggen wat mijn grenzen zijn -ook aan zorgverleners- er toch steeds teveel van me verwacht blijft worden. Recent heb ik in het afasiecentrum (regio Rotterdam) gehoord, dat besturen van hulporganisaties hier in de Drechtsteden zelfs beweren dat er helemaal geen hulpvraag is mbt NAH. De ZORGVERLENING zélf al! Nou vraag ik je....


astrid  |  09-01-2015 15:19 uur

juist die angst was voor mij, als ervaringsdeskundige, zitting te nemen in Weesp in de Wmo ADVIES raad


Eric Willemsen  |  26-12-2014 12:47 uur

Reageer op dit artikel