Home
Actueel
HersenMagazine
Toekomstdromen

Toekomstdromen

Wetenschappers blijven altijd dromen houden op hun eigen onderzoeksgebied. In elke editie van het HersenMagazine worden drie toekomstdromen van verschillende wetenschappers en hun onderzoeken vermeld. Hieronder leest u de toekomstdromen van de augustuseditie van het HersenMagazine.

Zo ziet psychiater Gerrit Glas de toekomst van zijn vakgebied

‘Ik hoop dat in de toekomst gegevens uit hersenonderzoek worden gecombineerd met allerlei gegevens van de patiënt. Zo wordt meer individuele behandeling mogelijk. In de medische wereld worden behandelingen steeds meer afgestemd op de individuele patiënt. Dat is een goede ontwikkeling.

 

Maar hoe vertaalt bijvoorbeeld een hersenwetenschapper individuele verschillen tussen patiënten naar persoonlijke behandelingen? Allerlei andere gegevens, zowel van de patiënt zelf als vanuit de omgeving, zullen daar steeds meer bij worden betrokken. Bijvoorbeeld de leefstijl van de patiënt, karaktereigenschappen en sociale en economische gegevens. De huidige computers kunnen enorm veel gegevens verwerken en analyseren. Ook gegevens uit hersenonderzoek.

 

Ik denk dat dat uiteindelijk zal leiden tot meer gepersonaliseerde behandelingen aan de hand van profielen van patiënten. In de psychiatrie is dit al enigszins gaande. Dat is een grote uitdaging in het brede veld van de neurowetenschappen. Het is ook een mooie en uitdagende ontwikkeling. Want een patiënt kan niet los worden gezien van zijn omgeving.’

 

Lees ook het interview met filosoof prof Gerrit Glas uit het HersenMagazine over bewustzijn.

De toekomstdromen van filosofe Marianne Boenink (l) en neuroloog Jeannette Hofmeijer (r)

Zo ziet filosofe Marianne Boenink de toekomst van ethische vragen rondom nieuwe biomedische technologie

‘Nieuwe technologieën maken veel mogelijk, maar brengen ook lastige vragen met zich mee. Zo kunnen we veel mensen met een hartstilstand die vroeger zouden zijn overleden nu in leven houden. We worden ook beter in het voorspellen wie wel of niet zal overleven, met welke kwaliteit van leven. Maar zulke kennis stelt de betrokkenen voor ingrijpende keuzes en schept nieuwe verantwoordelijkheden. Wanneer is het bijvoorbeeld gerechtvaardigd om de behandeling toch te staken, en wie mag dat bepalen?

 

Ik houd me bezig met deze en andere ethische vragen rondom nieuwe biomedische technologie. Samen met collega’s wil ik uitwisseling tussen techniekontwikkelaars, patiënten, familieleden, zorgprofessionals en beleidsmakers bevorderen. Zo hopen we in de toekomst eerder in kaart te brengen waar ethische problemen spelen, en na te gaan hoe die in het ontwerp of de implementatie van een nieuwe techniek aangepakt zouden kunnen worden. Daarmee hoop ik bij te dragen aan technologische praktijken die recht doen aan de waarden van alle betrokkenen.’

Zo ziet neuroloog Jeannette Hofmeijer de toekomst van haar onderzoek naar diagnostiek en behandeling van hersenschade bij comateuze patiënten na een hartstilstand

‘Met metingen van hersenactiviteit beogen we binnen een paar dagen na de hartstilstand te kunnen voorspellen welke patiënten kans hebben om wakker te worden en welke niet. Met mijn onderzoeksgroep aan de Universiteit Twente test ik nieuwe behandelingen die het hersenherstel na een hartstilstand zouden kunnen verbeteren. Dat gebeurt met behulp van gekweekte hersencellen op een glasplaatje met elektroden, dat ‘brain on a chip’ wordt genoemd.

 

Ik werk samen met neurologen en intensivisten in meer dan vijftien ziekenhuizen in en buiten Nederland om medicijnen die mogelijk effectief zijn te testen in patiënten. Ik hoop dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om bij iedere comateuze patiënt na een hartstilstand betrouwbaar de prognose te bepalen en behandelingen toe te passen die helpen het herstel van de hersenen te bevorderen.’ 

 

Lees ook het interview met neuroloog Jeanette Hofmeijer en filosoof Marianne Boenink  over comaonderzoek in het HersenMagazine

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Aanmelden