Home
Actueel
Nieuws
Grote verbetering verwacht in behandeling van beroerte
Delen

Grote verbetering verwacht in behandeling van beroerte

Hersenstichting steunt groot multidisciplinair onderzoek van de Hartstichting

Deze maand gaat een nieuw, multidisciplinair onderzoek naar een betere behandeling van beroerte van start. Het doel is dat meer patiënten overleven en goed herstellen na een herseninfarct of hersenbloeding. De Hartstichting geeft hiermee gehoor aan de wens van patiënten, artsen en wetenschappers om de acute behandeling van beroerte te verbeteren. De Hersenstichting ondersteunt dit onderzoek, om te proberen de blijvende gevolgen van de patiënten te verminderen. In totaal werken er ruim 60 onderzoekers en minstens 18 onderzoekscentra aan het project mee.

Op de foto: v.l.n.r. prof. dr. Diederik Drippel, onderzoekleider CONTRAST, Herman de Haan, directeur Hersenstichting, prof. dr. Charles Majoie, onderzoekleider CONTRAST (Foto: Arnaud Roelofsz Fotografie)

Beroerte (verzamelnaam voor herseninfarct en hersenbloeding) is een van de dodelijkste hart- en vaatziekten. Jaarlijks worden 41.000 mensen hierdoor getroffen en overlijden hier 9.600 mensen aan.

 

Patiënten die het wel overleven, houden vaak blijvende klachten over, zoals verlamming of problemen met praten. In Nederland leven ruim 300.000 mensen met de gevolgen van een beroerte. De afgelopen decennia zijn een aantal behandelingen ontwikkeld, maar die zijn lang niet altijd succesvol.

Vervolg op de oplossing: stolsel weghalen met katheter

De onderzoekers bouwen voort op het eerdere, succesvolle onderzoek MR CLEAN, mede gesteund door de Hartstichting, dat belangrijke nieuwe inzichten opleverde. Onderzoek door een multidisciplinaire groep van radiologen, een neurochirurg en neurologen wees uit dat patiënten beter en sneller herstellen als je het afgesloten bloedvat snel openmaakt met een katheter.

 

Ze hebben minder hersenschade, minder neurologische klachten en functioneren beter in het dagelijks leven. Dit leidde in 2015 tot een nieuwe behandeling die inmiddels in Nederland door 19 ziekenhuizen - en ook wereldwijd - steeds vaker wordt toegepast.

Doel: minder slachtoffers van een beroerte

'Met dit vervolgonderzoek willen we ervoor zorgen dat meer patiënten een beroerte overleven, en na afloop weer zelfstandig door het leven kunnen', stelt een van de onderzoeksleiders, prof. Diederik Dippel. 'We willen de behandeling van zowel herseninfarcten als hersenbloedingen sterk verbeteren. Het weghalen van het stolsel werkt nu bij een beperkte groep, maar we willen deze nieuwe methode verbeteren en voor veel meer patiënten toepasbaar maken', licht Dippel toe.


Het project omvat ook andere onderzoeken, onder meer naar een betere behandeling van hersenbloedingen. Ook zoeken de wetenschappers uit of patiënten beter herstellen als ze in de ambulance een medicijn krijgen om de doorbloeding van de hersenen te verbeteren. 

Fotografie MUMC, dhr A. Derks

Uniek consortium

Het project draagt de naam CONTRAST (COllaboration for New TReatments of Acute STroke), en wordt geleid door prof. dr. Diederik Dippel van het Erasmus MC in Rotterdam en prof. dr. Charles Majoie van het AMC Amsterdam. Bijzonder is dat in totaal 18 onderzoekscentra en meer dan 60 onderzoekers aan het project meewerken: alle universitaire centra en veel grote Nederlandse ziekenhuizen nemen deel.

 

Een groep van internationale experts ondersteunt het project. De resultaten zullen worden gepubliceerd in internationale vakbladen. Ook zullen de onderzoeksgegevens uiteindelijk beschikbaar komen voor alle geïnteresseerde academische onderzoekers die ze willen gebruiken voor verder onderzoek naar de behandeling van herseninfarct en hersenbloeding.

Samenwerking

De Hersenstichting ondersteunt dit nieuwe onderzoek. De Hartstichting is initiatiefnemer en grootste investeerder. Daarnaast steken meerdere UMC’s, biomedische bedrijven er geld in. Dankzij donateurs wordt dit bijzondere onderzoek mogelijk gemaakt.

Hoge verwachtingen

Herman de Haan, directeur van de Hersenstichting:'Deze snelle behandeling heeft als doel om de schade in de hersenen te beperken. We proberen hiermee de blijvende gevolgen voor de patiënt te verminderen.

 

'Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: 'Dagelijks worden mensen overvallen door een herseninfarct of hersenbloeding, met vreselijke gevolgen voor henzelf en hun naasten. Dit onderzoek zal ertoe leiden dat de behandeling voor patiënten na een beroerte verder kan worden verbeterd. Dat proces kan niet snel genoeg gaan. Ik ben er trots op dat de beste onderzoekers uit binnen- en buitenland met elkaar samenwerken aan dit voor de patiënt belangrijke onderzoek.'

 

Lees meer over dit grote onderzoeksproject

Dit is contactinfo