Home
Actueel
Nieuws
Hersenstichting geeft € 300.000 subsidie voor kwaliteit van zorg

Hersenstichting geeft € 300.000 subsidie voor kwaliteit van zorg

Geplaatst op 18 december 2018

De Hersenstichting maakt vandaag (18 december) bekend dat het € 300.000 toekent aan de Hersenletsel Alliantie, die in november werd opgericht. Met deze subsidie gaat de Hersenletsel Alliantie ervoor zorgen dat de beschrijving van de best mogelijke behandeling en begeleiding voor mensen met hersenletsel wordt ge-update. Vanuit patiënten perspectief wordt gekeken naar de meest actuele en zo mogelijk wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Wat nog nooit eerder is gebeurd: twee bestaande zorgstandaarden rondom hersenletsel worden geïntegreerd en vervolgens ingebed in de praktijk.

Versnipperde zorg

Hersenletsel door een beroerte of een klap of een val kan zowel zichtbare als onzichtbare gevolgen hebben. Geheugen-, spraak- en concentratieproblemen, moeite met plannen en organiseren, vermoeidheid en snel overprikkeld raken zijn niet altijd zichtbaar voor de omgeving, maar zorgen wel voor grote problemen in het leven van de patiënt. Ook in de zorg worden de onzichtbare gevolgen van hersenletsel vaak niet herkend. Een grote klacht van veel patiënten is dat de zorg na het oplopen van hersenletsel te versnipperd en onduidelijk is.

Verplichte update

De Hersenletsel Alliantie wil dit probleem aanpakken, te beginnen met het actualiseren van de zorgstandaarden CVA (hersenbloeding of herseninfarct) / TIA (een tijdelijke hapering van de bloeddoorstroming in de hersenen) en Traumatisch Hersenletsel voor volwassenen, na een klap of val op het hoofd. Dit zijn de twee grootste veroorzakers van hersenletsel. Deze zorgstandaarden zijn aan een verplichte update toe. Een zorgstandaard beschrijft op een heldere manier de normen waaraan zorg voor mensen met hersenletsel moeten voldoen; hoe zorg optimaal en integraal georganiseerd kan worden, zodat patiënten en hun naasten de beste behandeling en de meest passende begeleiding krijgen. Ook wordt de beschrijving passende zorg voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis na coma opgenomen in deze zorgstandaard, wat nog niet eerder gebeurd is.

Samenwerking

Omdat de revalidatiezorg en de chronische zorg voor mensen met deze aandoeningen veel overlap kent gaat de Hersenletsel Alliantie verkennen of en zo ja op welke punten de twee bestaande zorgstandaarden naar één nieuw geactualiseerde zorgstandaard rond hersenletsel kan worden gevormd. De Hersenstichting is blij met de verbinding tussen de verschillende partijen die voor en met mensen met hersenletsel werken. Door de expertise te bundelen en te leren van goede voorbeelden uit de praktijk wordt de zorg efficiënter en minder versnipperd. Dat is voor de patiënt en de zorgprofessional van groot belang.

Essentieel voor patiënten en zorgprofessionals

Implementatie van goed georganiseerde zorg in de verschillende regio’s is essentieel. Zo weten alle zorgverleners in het hersenletselveld hoe zij hun patiënt goed en passend begeleiding kunnen bieden. De Hersenletsel Alliantie komt ook met een plan van aanpak voor implementatie van de geactualiseerde zorgstandaard. Zorgprofessionals kunnen zo tevens beter met elkaar samenwerken en met elkaar afstemmen, zodat de patiënt, die vaak met meerdere instanties te maken heeft, niet telkens zijn verhaal hoeft te vertellen. Vincent Buitendijk, voorzitter van de Hersenletsel Alliantie en bestuurder Libra Revalidatie & Audiologie: ‘Het is mooi dat we vanuit de Hersenletsel Alliantie met financiering van de Hersenstichting de behandeling en begeleiding van deze kwetsbare mensen kunnen verbeteren. De passie voor het realiseren van de juiste zorg voor deze groep mensen bindt ons in de Hersenletsel Alliantie’.