Home
Actueel
Nieuws
Traumatisch hersenletsel bij kinderen onderschat

Traumatisch hersenletsel bij kinderen onderschat

Geplaatst op 22 december 2016

De gevolgen van traumatisch hersenletsel (THL) bij kinderen worden onderschat, vooral als het gaat om licht traumatisch hersenletsel. Dit blijkt uit onderzoek van Marsh Königs (Vrije Universiteit Amsterdam). Hij toont aan dat ook licht THL bij kinderen blijvende gevolgen kan hebben, zoals problemen met het cognitief functioneren of gedragsmatige problematiek. Vooral als na letsel sprake is van een verlaagd bewustzijn, schedelfractuur of meermaals braken is er kans op blijvende cognitieve en gedragsmatige beperkingen. Het is dan ook van groot belang dat kinderen met THL nauwkeurig in hun ontwikkeling worden gevolgd, om problemen snel te signaleren en deze zo mogelijk te behandelen.

 

Jaarlijks komen ongeveer 15.000 kinderen in Nederland bij de EHBO met traumatisch hersenletsel, dat zijn er ruim 30 per dag. Dit betekent dat er iedere dag één schoolklas aan kinderen traumatisch hersenletsel oploopt.

Remming van de ontwikkeling

THL kan op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door een val of verkeersongeluk. Dit kan zowel voor kinderen als volwassenen grote gevolgen hebben, maar de gevolgen van ernstig hersenletsel op het cognitief functioneren zijn bij kinderen op de lange termijn groter. Königs vond in zijn onderzoek verschillende verklarende mechanismen die de ontwikkeling van kinderen met THL kunnen remmen, zoals verstoringen van aandachtsprocessen, een verminderd leervermogen en stoornissen in de verwerking van sensorische informatie.

 

Königs: 'Het zich ontwikkelende brein blijkt een vergrote kwetsbaarheid te hebben voor THL. De rijping van het brein voltooit zich pas rond het 30e levensjaar. THL kan deze normale rijping ontregelen. De volledige omvang van de hersenschade op het cognitief functioneren zal daarom pas op latere leeftijd helder worden. Cognitie speelt een cruciale rol in veel aspecten van het functioneren na THL, zoals sociaal gedrag, schoolprestaties, beroepskansen en kwaliteit van leven. Daarom is het cruciaal dat langdurige (zo niet levenslange) follow-up plaatsvindt van kinderen met ernstig THL.'

 

Lees hier het gehele persbericht. (bron: Vrije Universiteit Amsterdam)

Zorgstandaard

Ook de Hersenstichting onderkent deze problemen en ontwikkelde daarom in nauwe samenwerking met patiënten, naasten (veelal ouders) en professionals uit de zorg de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor kinderen en jongeren.Hierin staat beschreven wat kinderen, jongeren en hun ouders mogen verwachten aan zorg vanaf het ontstaan van hersenletsel tot het leven en omgaan met de gevolgen.

 

Hoofd Patiëntenzorg Hersenstichting: 'Dit onderzoek van Königs is belangrijk. Het toont wederom de noodzaak aan van goede zorg bij THL, en dat deze zorg voor kinderen & jongeren aparte aandacht verdient, ook op langere termijn'. Marsh Königs is tevens betrokken geweest bij de totstandkoming van de Zorgstandaard. Deze is in de zomer van 2016 gelanceerd en op dit moment zijn vier pilotregio’s met subsidie van de Hersenstichting aan de slag om de Zorgstandaard in de praktijk te brengen om betere kwaliteit van zorg daadwerkelijk te realiseren.

 

Lees hier meer over de Zorgstandaard.