Home
Actueel
Nieuws
Zorgstandaard geregistreerd

Registratie Zorgstandaard garandeert betere zorg hersenletsel patiënten

Geplaatst op 11 december 2017

De Hersenstichting is verheugd te kunnen melden dat het Zorginstituut Nederland de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor Volwassenen heeft opgenomen in het Register op ZorginZicht.nl.

Met de registratie is een grote stap gerealiseerd in de kwaliteit van de zorg voor patiënten met opgelopen hersenletsel.  De zorgprofessionals van de betrokken disciplines én de patiëntenvereniging hebben gezamenlijk één norm vastgesteld waarin helder staat beschreven wat er op het gebied van zorg mag worden verwacht, zowel door de patiënt als de professional. 

Bereidheid en betrokkenheid

De sterke behoefte aan structuur en kwaliteitsafspraken in de zorg voor deze groep patiënten is duidelijk terug te zien in de hoge mate van bereidheid en betrokkenheid bij de totstandkoming van de Zorgstandaard THL. De intensieve en jarenlange samenwerking van vele partijen heeft geleid tot de registratie van de Zorgstandaard door het Zorginstituut. Implementatie in het veld zal er voor zorgen dat patiënten beter worden geholpen, door kortere lijnen en heldere afspraken. 

Implementatie en onderhoud

In 2018 is de Hersenstichting voornemend om met zoveel mogelijk stakeholders om tafel te zitten met als doel te waarborgen dat de implementatie en onderhoud van de Zorgstandaard vanuit het zorgveld wordt gedragen.

 

De Hersenstichting is alle betrokkenen die zich hebben ingezet bij de ontwikkeling van de zorgstandaard, en degenen die zich bezig houden met de verdere  implementatie van de Zorgstandaard, erg dankbaar.