Delen

Implementatie zorgprogramma Slaapstraat

Op dit moment wordt slaap nog vaak over het hoofd gezien als onderdeel van een gezonde leefstijl, terwijl dit juist zo essentieel is. Een goede slaap is namelijk niet alleen belangrijk voor het cognitief functioneren, maar ook voor het voorkomen van gezondheidsschade door slecht slapen. Chronisch slecht slapen vergroot namelijk het risico op neuropsychiatrische aandoeningen zoals angststoornissen, depressie en dementie, en op lichamelijke aandoeningen zoals obesitas, hart- en vaatziekten en type 2 diabetes.

Samenwerking

In 2016 is de Hersenstichting een samenwerking gestart met een aantal huisartsen, apothekers en POH’s-GGZ uit de stad Utrecht. Deze samenwerking heeft als doel meer awareness, kennis en tools over het herkennen en erkennen van slaapproblemen te creëren. Om vervolgens te behandelen of door te verwijzen in de eerste lijn. Dit project getiteld “Slaapstraat” is in 2017 van start gegaan en loopt tot het einde van het jaar.

 

Project
Het project omhelst een zorgprogramma dat bestaat uit een theaterdebat, met als doel om meer awareness omtrent het thema slaap in de huisartsenpraktijk te creëren. En een geaccrediteerde training van alle leden van de participerende huisartsenpraktijken. Dit ter vergroting van de kennis omtrent slaap, de wijze waarop men slaapproblemen kan diagnosticeren met behulp van vragenlijsten en metingen, de mogelijkheden tot behandeling of doorverwijzing naar de tweede lijn, en hoe dit alles te implementeren in de eigen huisartsenpraktijk.

 

Al deze informatie en handvatten zijn terug te vinden als naslagwerk op www.slaapstraat.nl, zodat uiteindelijk het volledige zorgprogramma toegepast kan worden in de praktijk.

Doelstelling

Voor de Hersenstichting is het van belang dat het zorgprogramma Slaapstraat uiteindelijk landelijk wordt geïmplementeerd en geborgd. Alvorens dit gedaan kan worden, is het van belang dat dit eerst getest wordt. Door middel van een pilot met een looptijd van één jaar, wordt getest of de in Utrecht ontwikkelde methodiek ook werkt in andere huisartsenpraktijken (die al met elkaar in contact staan door middel van enig samenwerkingsverband). Ook belangrijk; leidt het zorgprogramma tot het gewenste effect? Namelijk, een toename in awareness, kennis en behandeling van slaapproblematiek in de eerste lijn en effectievere doorverwijzing naar de tweede lijn.

 

Subsidies
De Hersenstichting stelt hiervoor in totaal vijf subsidies beschikbaar van maximaal € 25.000.

De subsidie dekt in principe de training van alle betrokkenen binnen de participerende pilotgroep, en de salariskosten van een interne of externe projectleider. De theatervoorstelling wordt buiten de subsidie om door de Hersenstichting bekostigd.

Voorwaarden

  • De subsidie geldt voor minimaal twee, en maximaal vijf, huisartsenpraktijken per aanvraag, die bij voorkeur al met elkaar samenwerken.
  • De hoofdaanvrager is een huisarts van een van de deelnemende praktijken.
  • Een van de mede-aanvragers is een reeds aanwezige interne projectleider, of extern ingehuurde projectleider, die voor tenminste vier uur per week de coördinatie van deze pilot op zich neemt.

 

Meer informatie over de doelstelling, afbakening, voorwaarden, beoordelingscriteria en selectieprocedure voor deze call, vindt u in het onderzoeksprogramma.

 

Indien u aanspraak wilt maken op deze subsidie, download onderstaand formulier en stuur deze uiterlijk 18 december 2017 ingevuld retour.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Dr. Laura Rigter, projectleider Gezonde Hersenen.

Mail: lrigter@hersenstichting.nl

Tel: 070 302 4816

Dit is contactinfo