ADHD bij kinderen

De globale kenmerken van ADHD zijn hyperactiviteit en impulsiviteit, en problemen met aandacht.

Lees hier meer over de verschillende vormen en de biologische achtergrond van ADHD.

Symptomen

De globale kenmerken van ADHD zijn hyperactiviteit en impulsiviteit, en problemen met aandacht.
Veelvoorkomende symptomen zijn concentratie- en aandachtsproblemen, vaak dingen kwijt zijn, het moeilijk vinden een taak af te ronden, gebrek aan organisatietalent, en/of snel afgeleid zijn. Daarnaast kunnen kinderen met ADHD moeite hebben met stilzitten, of veel praten, vaak in bomen klimmen, etc. Tot slot kan ADHD leiden tot een verminderd vermogen impulsen te controleren: kinderen kunnen dan vaak voor hun beurt praten of voor een gestelde vraag is afgelopen, en kunnen dan gesprekspartners op onnodige momenten onderbreken.

Diagnose

Voor de diagnose ADHD moeten dit soort problemen al langer dan een half jaar bestaan, zich niet beperken tot alleen school of thuis, voor het zevende jaar zijn begonnen en het algemeen functioneren ernstig bemoeilijken. De diagnose ADHD wordt gesteld door een medisch specialist: meestal is dit een (kinder- en jeugd)psychiater. Dit gebeurt aan de hand van criteria beschreven in de DSM IV, een handboek met beschrijvingen van psychische stoornissen. Daarnaast wordt er vastgesteld of de patiënt niet aan een andere aandoening lijdt die (deels) dezelfde kenmerken vertoont, zoals het syndroom van Gilles de la Tourette, het Foetaal Alcohol Syndroom of verschillende syndromen met genafwijkingen.

 

In veel gevallen gaat ADHD samen met andere (psychiatrische) stoornissen. Enkele voorbeelden zijn: stoornissen in het autistisch spectrum (zoals PDD-NOS), agressieve gedragsstoornissen, motorische stoornissen, angst- en stemmingsstoornissen, tics, en leerproblemen. Via de huisarts kan een kind worden doorverwezen naar een zogeheten 2e-lijns medisch specialist, die de diagnose ADHD kan stellen.

Behandeling

Er is nog geen behandeling die ADHD kan genezen. Wel kunnen symptomen worden onderdrukt met medicijnen, gedragstherapie of een combinatie van beide. Gedragstherapievormen die bij ADHD kunnen worden ingezet zijn psycho-educatie, cognitieve therapie en gedragstherapie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontwikkelen van zelf-inzicht, het leren beheersen van impulsen, beloning van gewenst gedrag of het aanleren van een goed georganiseerde dagstructuur.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Aanmelden Stel uw vraag online