De Hersenstichting stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor een onderzoek dat zich op oplossingen richt voor meerdere hersenaandoeningen. Kruisbestuiving en samenwerking moeten centraal staan in het onderzoeksproject om zo samen tot impactvolle resultaten voor mensen met hersenaandoeningen te komen.

Het doel van deze oproep is het initiëren van een onderzoeksproject dat bijdraagt aan minder sterfte en/of minder ziektelast door hersenaandoeningen. Kruisbestuiving en samenwerking staan hierbij centraal: door verbanden te leggen tussen verschillende hersenaandoeningen en mogelijke oplossingen en door krachten van verschillende partijen te bundelen draagt het project bij aan het beschikbaar komen van méér, bewezen effectieve, behandelingen die leiden tot minder sterfte en/of minder ziektelast bij patiënten met een hersenaandoening.

Procedure

Deze jubileumoproep bestaat uit drie fases en kent daarom drie deadlines:
1. Initiatieven dienen verplicht vóór maandag 2 september 2019 12.00 uur bij de Hersenstichting aangemeld te zijn.
2. Projectideeën dienen vóór maandag 14 oktober 2019 12.00 uur door de Hersenstichting te zijn ontvangen.
3. Project aanvragen dienen vóór maandag 20 januari 2020 12.00 uur door de Hersenstichting te zijn ontvangen

Projectideeën

Het doel van deze stap is selectie van de best passende en meest kansrijke ideeën. Een projectidee biedt daarnaast de mogelijkheid suggesties mee te geven bij de uitwerking tot een project aanvraag, zoals adviezen over mogelijke samenwerkingspartners en het betrekken van ervaringsdeskundigen en gebruikers. Tevens zorgen projectideeën ervoor dat het aantal in behandeling te nemen project aanvragen in verhouding staat tot de kans op toekenning.

Meer informatie vindt u in de volledige oproep.

Let op: Projectideeën waarvan het initiatief niet is aangekondigd voor de daarvoor gestelde deadline worden niet in behandeling genomen.

Verdere procedure
Na het indienen van het projectidee zult u uiterlijk 16 november op de hoogte gesteld worden of u uw projectidee mag uitwerken tot uitgebreide projectaanvraag. U wordt mettertijd hierover verder op de hoogte van gesteld.