Doelstelling Hersenstichting

Er zijn honderden verschillende hersenaandoeningen, maar je hebt maar één stel hersenen. Elke dag neemt de kans toe dat je leven fysiek, mentaal of sociaal wordt aangetast door een hersenaandoening. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Hersenaandoeningen zijn het grootste gezondheidsprobleem van nu en straks. Het raakt ons vroeg of laat allemaal. Daarom zetten we niet in op één ziekte, maar investeren we breed in grensverleggende oplossingen die alle hersenaandoeningen helpen voorkomen en genezen.

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen, om zoveel mogelijk levens te redden en te herstellen. Dit doen we door in te zetten op minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoeningen én we vinden het belangrijk dat mensen met een hersenaandoening worden herkend én erkend.

Doelstelling subsidie-oproep

Om minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoeningen te realiseren, zijn meer behandelingen nodig die ingrijpen op het ziekteproces, zodat dit gestopt of vertraagd kan worden en mensen langer kunnen leven met een goede kwaliteit. Voor veel hersenaandoeningen bestaan deze behandelingen nog niet. De Hersenstichting investeert in die aandoeningen waarvoor de kans dat de behandeling de aandoening vertraagt of stopt, groot is.

Om daadwerkelijk resultaten te bereiken, focussen we op projecten waarin behandelingen op hun werkzaamheid bij de mens worden onderzocht. Omdat deze behandelingen specifieke hersenaandoeningen moeten stoppen of vertragen, noemen we dit ziekte modificerende behandelingen. Deze behandelingen kunnen psychologisch, farmacologisch of technologisch van aard zijn en grijpen in op het ziekteproces.

Belangrijkste voorwaarden

 • Er zijn twee beurzen van maximaal €600.000 beschikbaar en één beurs van maximaal €400.000. Het is aan de aanvragers zelf om te bepalen voor welk budget zij een aanvraag indienen. De ingediende plannen moeten in verhouding staan tot het aangevraagde budget.
 • Het onderzoek baseert zich op gezondheidswinst voor de patiënt. Van aanvragers wordt verwacht dat zij actief bij ervaringsdeskundigen en gebruikers te rade gaan om te toetsen in hoeverre hun ideeën aansluiten bij de behoefte van de belanghebbenden en of zij relevant, haalbaar en bruikbaar zijn.
 • De therapeutische behandeling is ziekte-modificerend van aard (gericht op het vertragen, stoppen of herstellen/genezen van de hersenaandoening).
 • Het onderzoek valt binnen een nader afgebakende fase van translationeel onderzoek, waarbij de focus ligt op first in human klinische studies. Hieronder vallen studies waarbij een humaan proof-of-concept bereikt wordt tot en met werkzaamheid (effictiviteits-) studies bij patiënten.
 • Er zijn twee beurzen van maximaal €600.000 beschikbaar en één beurs van maximaal €400.000. Het is aan de aanvragers zelf om te bepalen voor welk budget zij een aanvraag indienen. De ingediende plannen moeten in verhouding staan tot het aangevraagde budget.
 • Het onderzoek baseert zich op gezondheidswinst voor de patiënt. Van aanvragers wordt verwacht dat zij actief bij ervaringsdeskundigen en gebruikers te rade gaan om te toetsen in hoeverre hun ideeën aansluiten bij de behoefte van de belanghebbenden en of zij relevant, haalbaar en bruikbaar zijn.
 • De therapeutische behandeling is ziekte-modificerend van aard (gericht op het vertragen, stoppen of herstellen/genezen van de hersenaandoening).
 • Het onderzoek valt binnen een nader afgebakende fase van translationeel onderzoek, waarbij de focus ligt op first in human klinische studies. Hieronder vallen studies waarbij een humaan proof-of-concept bereikt wordt tot en met werkzaamheid (effictiviteits-) studies bij patiënten.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager dient afkomstig te zijn van een Nederlandse onderzoeksorganisatie. De klinische studie moet worden uitgevoerd in (een) Nederlands(e) kennis- of zorginstelling(en).

Elke aanvrager mag bij maximaal twee aanvragen betrokken zijn, waarvan eenmaal als hoofdaanvrager.

Procedure

De selectieprocedure kent de volgende stappen:

 • Indienen projectidee: 3 maart om 12.00 uur
 • Uitnodiging schrijven projectaanvraag: midden april
 • Indienen projectaanvraag: 11 juni om 12.00 uur
 • Beoordeling door referenten en ervaringsdeskundigen: juni en juli
 • Wederhoor schrijven: 5 augustus – 2 september
 • Toekenningsbesluit: oktober

Projectideeën kunnen tot uiterlijk 3 maart 2020 om 12.00 uur ingediend worden door het vooraanmeldingsformulier per e-mail te versturen naar aanvraag@hersenstichting.nl.

Meer informatie?

Voor informatie over de inhoudelijke afbakening kunt u contact opnemen met aanvraag@hersenstichting.nl of tel. 070 302 4817.