Doelstelling Hersenstichting

Er zijn honderden verschillende hersenaandoeningen, maar je hebt maar één stel hersenen. Elke dag neemt de kans toe dat je leven fysiek, mentaal of sociaal wordt aangetast door een hersenaandoening. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Hersenaandoeningen zijn het grootste gezondheidsprobleem van nu en straks. Het raakt ons vroeg of laat allemaal. Daarom zetten we niet in op één ziekte, maar investeren we breed in grensverleggende oplossingen die alle hersenaandoeningen helpen voorkomen en genezen.

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen, om zoveel mogelijk levens te redden en te herstellen. Dit doen we door in te zetten op minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoeningen én we vinden het belangrijk dat mensen met een hersenaandoening worden herkend én erkend.

Doelstelling subsidieoproep

Deze subsidieoproep richt zich specifiek op onze doelstelling, waarin het stoppen en vertragen van hersenaandoeningen centraal staat. We willen hier bereiken dat:

 • Er een zichtbare toename is van het aantal behandelingen waarvan bewezen is dat zij een hersenaandoening bij mensen kunnen vertragen of stoppen (2024). Hierdoor neemt ook het aantal patiënten toe dat een behandeling krijgt die de aandoening vertraagt of stopt (2030).
 • Er een zichtbare toename is van het aantal behandelingen waarvan bewezen is dat zij een hersenaandoening bij mensen kunnen vertragen of stoppen (2024). Hierdoor neemt ook het aantal patiënten toe dat een behandeling krijgt die de aandoening vertraagt of stopt (2030).

Om minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoeningen te realiseren, zijn meer behandelingen nodig die ingrijpen op het ziekteproces zodat dit gestopt of vertraagd kan worden en mensen langer leven met een goede kwaliteit. Voor veel hersenaandoeningen bestaan deze behandelingen nog niet. De Hersenstichting investeert in die aandoeningen waarvoor de kans dat de behandeling de aandoening vertraagt of stopt, groot is.

Belangrijkste voorwaarden

 • Het aan te vragen bedrag is minimaal 150.000 euro en maximaal 600.000 euro. Het aan te vragen bedrag staat in verhouding tot de studie en de te verwachten opbrengsten.
 • Het onderzoek baseert zich op gezondheidswinst voor de patiënt. Van aanvragers wordt verwacht dat zij actief bij ervaringsdeskundigen en gebruikers te rade gaan om te toetsen in hoeverre hun ideeën aansluiten bij de behoefte van de belanghebbenden en of zij relevant, haalbaar en bruikbaar zijn.
 • De therapeutische behandeling is ziektemodificerend van aard (gericht op het vertragen, stoppen of herstellen/ genezen van de hersenaandoening).
 • Het onderzoek valt binnen een nader afgebakende fase van translationeel onderzoek, waarbij de focus ligt op first in human klinische studies waarbij een humaan proof- of-concept bereikt wordt tot en met werkzaamheid (efficacy) studies bij patiënten.
 • Het aan te vragen bedrag is minimaal 150.000 euro en maximaal 600.000 euro. Het aan te vragen bedrag staat in verhouding tot de studie en de te verwachten opbrengsten.
 • Het onderzoek baseert zich op gezondheidswinst voor de patiënt. Van aanvragers wordt verwacht dat zij actief bij ervaringsdeskundigen en gebruikers te rade gaan om te toetsen in hoeverre hun ideeën aansluiten bij de behoefte van de belanghebbenden en of zij relevant, haalbaar en bruikbaar zijn.
 • De therapeutische behandeling is ziektemodificerend van aard (gericht op het vertragen, stoppen of herstellen/ genezen van de hersenaandoening).
 • Het onderzoek valt binnen een nader afgebakende fase van translationeel onderzoek, waarbij de focus ligt op first in human klinische studies waarbij een humaan proof- of-concept bereikt wordt tot en met werkzaamheid (efficacy) studies bij patiënten.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager dient afkomstig te zijn van een Nederlandse onderzoeksorganisatie. De klinische studie moet worden uitgevoerd in (een) Nederlands(e) kennis- of zorginstelling(en). 
Elke hoofdaanvrager mag maar betrokken zijn bij één aanvraag. Elke persoon mag bij maximaal twee aanvragen betrokken zijn waarvan eenmaal als hoofdaanvrager.

Procedure en aanvragen

De selectieprocedure kent de volgende stappen:

 • Indienen vooraanmelding: uiterlijk 1 april om 12.00 uur
 • Uitnodiging uitgebreide aanvraag: 16 april 2019
 • Indienen uitgebreide aanvraag: uiterlijk 28 mei om 12.00 uur
 • Wederhoor schrijven: 9 juli – 23 juli 2019
 • Toekenningsbesluit: 20 – 27 september 2019

Leden van de Adviesraad Wetenschap & Innovatie (AWI) van de Hersenstichting beoordelen of de projectideeën voldoen aan de opgestelde voorwaarden. De beste projectideeën worden verzocht een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen via ons digitale beoordelingssysteem.

Het bestuur van de Hersenstichting beslist welke aanvraag gehonoreerd wordt op basis van het advies van de AWI. Honoreringsuitslag: eind september 2019. Er is een budget van 1.800.000 euro voor subsidies beschikbaar.

Meer informatie?

Voor aanvullende informatie of voor vragen kunt u contact opnemen met Dirk-Jan Saaltink: per mail of tel. 070 302 48 17.