AXON leertrajecten en de Hersenstichting organiseerden maandag 4 november 2019 het HersenletselCongres in congrescentrum ReeHorst te Ede. Een jaarlijks terugkerend congres ten behoeve van de zorg- en dienstverlening en ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Programma

Elk jaar worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten gepresenteerd. In het programma komen verder best practices en (onder-steunings)methodieken aan de orde. Het congres is gericht op professionals die in hun werk te maken hebben met de behandeling of ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Het thema van afgelopen jaar was:

Aan de slag met hersenletsel – herkennen, erkennen en dan …

Na de algemene ronde in de schouwburgzaal, volgen er drie rondes van acht presentaties/workshops. In de presentatie-/workshoprondes is aandacht voor de zorg- en dienstverlening aan mensen met een laag bewust niveau na coma, kinderen en jongeren met hersenletsel, gevolgproblematiek van hersenletsel, eHealth en nog een paar bijzondere projecten. 

De Hersenstichting vindt het belangrijk dat mensen met een hersenaandoening worden herkend én erkend. Zij zet zich in voor minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoeningen. Professionals die het Hersenletselcongres bezoeken, vergoten hun kennis rondom het herkennen en erkennen van de gevolgen van hersenletsel en verbreden hun professionele horizon door kennismaking met de nieuwste ontwikkelingen in onderzoek, zorg- en dienstverlening.