Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), familieleden en hulpverleners kunnen hun individuele vragen voorleggen aan een regionaal advies- en informatiepunt (coördinatiepunt NAH of hersenletselteam).

Het regionaal advies- en informatiepunt werkt nauw samen met zorgorganisaties in de regio en kan u daardoor goed adviseren over de mogelijkheden die er zijn.

U kunt er ook terecht voor een individueel advies over diagnose, behandeling, wonen, begeleiding en andere vormen van hulpverlening. Het advies wordt uitgebracht door een hersenletselteam, waarin meerdere disciplines zitting hebben zoals  revalidatieartsen, neuropsychologen, psychiaters en maatschappelijk werkers.

Het aanvragen van een advies gebeurt telefonisch of per e-mail. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Op www.hersenletselteams.nl vindt u een overzicht van adressen en telefoonnummers.