Het FINGER-NL onderzoek duurt 2 jaar en heeft de vorm van een leefstijlprogramma. In het leefstijlprogramma worden informatie en opdrachten gegeven om succesvol te werken aan een gezonde(re) leefstijl. In dit onderzoek willen we testen wat het effect is van een leefstijlprogramma op het denkvermogen. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van vijf verschillende onderzoekscentra in Nederland, namelijk het Alzheimercentrum Amsterdam, het Alzheimer Centrum Limburg (Universiteit Maastricht), het Radboud Universitair Medisch Centrum, de Wageningen Universiteit en het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

Met uw deelname aan dit onderzoek helpt u ons om meer inzicht te krijgen in hoe verbetering van leefstijl invloed heeft op een gezond brein en gezond ouder worden.

Wie kan meedoen?

U kunt meedoen aan dit onderzoek wanneer u tussen de 60 en 80 jaar oud bent, u de Nederlandse taal voldoende beheerst (spreken, lezen en schrijven) en er ruimte voor verbetering is op het gebied van leefstijlfactoren die bijdragen aan uw hersengezondheid. Bij ruimte aan verbetering kunt u denken aan bijvoorbeeld de volgende risicofactoren: een hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte, een weinig actieve leefstijl, een ongezond dieet, of omdat er dementie in uw familie voorkomt en/of omdat u zelf problemen met het denkvermogen ervaart. 

Wat houdt deelname in?

Voor het FINGER-NL onderzoek bezoekt u 3 keer het onderzoekscentrum dat het dichtst bij u in de buurt is voor een uitgebreide onderzoeksdag. Deze bezoeken vinden plaats aan de start van de studie, na één jaar en na twee jaar (eind van de studie). Ieder bezoek aan een onderzoekscentrum duurt ongeveer 4 uur en bevat de volgende onderdelen: 

  • Lichamelijk en medisch onderzoek. We meten uw bloeddruk, lengte en gewicht. 
  • Bloedafname, (maximaal) 20 ml per bezoek. 
  • Neuropsychologisch onderzoek waarbij wij uw snelheid van informatie verwerken, geheugen, taalvaardigheid, aandacht en concentratie meten. 
  • Vragenlijsten met vragen over onder meer uw leefstijl, zoals slaap, beweging, stemming, en voeding. 

Leefstijlprogramma 

Naast deze 3 bezoeken aan het onderzoekscentrum, volgt u het leefstijlprogramma. U doorloopt het tweejarige programma in een groep van ongeveer 12 deelnemers. Zij starten gelijktijdig en doorlopen samen met u hetzelfde programma. 

Gedurende twee jaar gaat u aan de slag om uw leefstijl aan te passen. Het is hiervoor belangrijk dat u bereid bent om deze aanpassingen te doen. Deze aanpassingen doet u zelf thuis, of onder begeleiding van een deskundigen op het gebied van leefstijl. Sommige onderdelen van het leefstijlprogramma kunt u thuis uitvoeren, andere onderdelen vinden plaats in het onderzoekscentrum, dit verschilt per programma. Gedurende het leefstijlprogramma vragen de onderzoekers u om vragenlijsten in te vullen, oefeningen te doen, informatie te lezen of om bijvoorbeeld een dagboek bij te houden. 

Dagelijkse drinkvoeding en voedingssupplementen 

Onderzoekers kunnen u vragen om een dagelijkse drinkvoeding en voedingssupplementen te gebruiken als aanvulling op uw voeding. Indien u gevraagd wordt om deze voedingsmiddelen te gebruiken, krijgt u meer uitleg over het product. Er zijn geen kosten verbonden aan de voedingsmiddelen, deze krijgt u van de onderzoekers als onderdeel van het leefstijlprogramma. 

Tijdsinvestering 

Het is goed om te weten dat de tijdsinvestering van het onderzoek verschilt per deelnemer, maar dat deze hoog kan zijn. Over de looptijd van de studie kan de tijdsinvestering variëren van ongeveer 3 uur per maand tot zo’n 3 uur per week. Nadat u zich heeft aangemeld voor het onderzoek ontvangt u meer informatie over het verdere verloop van het onderzoek en de tijdsbelasting. 

Bij dit onderzoek verwachten wij geen bijwerkingen of nadelige effecten op uw gezondheid. U kunt zich op elk moment tijdens het onderzoek bedenken en toch stoppen. 

Meer informatie en deelname

U kunt zich aanmelden via dit inschrijfformulier op hersenonderzoek.nl. Hersenonderzoek.nl is een online platform waar gezonde mensen en patiënten zich kunnen inschrijven om aan te geven dat ze interesse hebben in deelname aan hersenonderzoek. Hersenonderzoek.nl helpt ons om na te gaan wie in aanmerking komt voor het FINGER-NL onderzoek.

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek?

De Hersenstichting zet zich in voor gezonde hersenen voor iedereen. We weten dat een gezonde leefstijl hiervoor heel belangrijk is. Met dit onderzoek leren we welke aanpassingen in leefstijl helpen om je denkvermogen te verbeteren als je ouder wordt. Zo kunnen mensen passende hulp krijgen hun hersenen gezond te houden.

Wilt u deelnemen aan ander onderzoek?

Bekijk hier de onderzoeken