Doel van het onderzoek

In dit project, onderzoeken we de effecten van een intensieve exposure-therapie. Tijdens exposure-therapie worden de verwachtingen over situaties op de proef gesteld. De gevreesde of vermeden activiteit wordt onder veilige en gecontroleerde omstandigheden onder ogen gezien. Door vaker de gevreesde of vermeden activiteit te doen zonder dat de vervelende gevolgen optreden, leren patiënten dat de gevreesde of vermeden situatie niet schadelijk is. Daarom verminderen de symptomen en verbetert het psychisch welzijn.

In Nederland lopen 85.000 mensen per jaar een traumatisch hersenletsel op. De meerderheid hiervan is licht traumatisch hersenletsel (hersenschudding). De meeste patiënten herstellen na enkele weken of maanden, maar ongeveer één op de drie patiënten ervaart langdurige klachten. Dit zijn kunnen cognitieve, emotionele en somatische klachten zijn die het dagelijks leven en het meedoen in de maatschappij verstoren.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek? Iemand die: 

  • Tussen 6 en 18 maanden geleden de diagnose hersenschudding heeft gekregen 
  • Tussen 18 en 65 jaar oud is 
  • Minstens 3 symptomen ervaart van de hersenschudding (zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, overgevoeligheid voor geluid of licht, slaapproblemen, emotionele problemen zoals irritatie of verdriet, geheugenproblemen, concentratieproblemen of visuele problemen) in vergelijking met de situatie voor het ongeval 
  • Hinder in het dagelijks leven en het meedoen in de maatschappij ervaart door deze symptomen (zoals terugkeer naar werk) 
  • Toegang heeft tot een mobiel apparaat en een computer met internet en e-mail 
  • Vloeiend Nederlands spreekt 
  • Beschikbaar is voor therapiesessies in Maastricht (aan de Universiteit)  
  • Geen voorgeschiedenis heeft van hersenletsel of verworven neurologische aandoening(en) (bijv. beroerte, enz.) of psychiatrische aandoening(en) waarvoor behandeling nodig was 
  • Geen exposuretherapie (zoals EMDR of Cognitive FX) heeft gekregen voor de gevolgen van de hersenschudding 

Wat houdt deelname in? 

Het hele onderzoek duurt maximaal 13 weken. Alle deelnemers krijgen de therapie. In het onderzoek zullen de deelnemers tijdens de therapiesessies begeleid worden door therapeuten van de Universiteit Maastricht. Zij geven de exposuretherapie in een intensieve vorm. Bij exposuretherapie wordt samen met u kritisch gekeken naar uw verwachtingen over de gevolgen van het belasten van uw hersenen (bijv. lezen, tv kijken, computergebruik). De therapie duurt 5 weken met 16 sessies. Het merendeel van de sessies (12) vindt plaats in een intensieve vorm gedurende een week. Sommige deelnemers worden gevraagd om op de campus te verblijven.

Tijdens het onderzoek worden deelnemers gevraagd om dagelijks via een app enkele vragen te beantwoorden. Dit duurt ongeveer 5 minuten per keer. Ook wordt u op 4 verschillende tijdstippen gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt tussen de 30 minuten en 1 uur.

U ontvangt een vergoeding van onkosten (reis- en therapiekosten) en een kleine beloning (€50 VVV voucher) voor uw deelname. 

Meer informatie en deelnemen: 

Bent u geïnteresseerd in deelname aan ons onderzoek of heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op via onze e-mail: s.king@maastrichtuniversity.nl 

Uitvoerend onderzoeker: Skye King  

Begeleidingsteam: Prof. Dr. Caroline Van Heugten, Dr. Sven Stapert, Prof. Dr. Marleen Rijkeboer, Dr. Ieke Winkens, Prof. Dr. Jouke van der Naalt. 

Waarom steunt de HS dit onderzoek? 

Als het de onderzoekers lukt om een goede en effectieve behandeling te vinden, zullen mensen minder last hebben van blijvende klachten na een hersenschudding. Dit maakt het makkelijker om weer deel te nemen aan de maatschappij en activiteiten te ondernemen zoals voorheen, wat de kwaliteit van leven van mensen na een hersenschudding verbetert. Dit draagt bij aan de missie van de Hersenstichting: gezonde hersenen voor iedereen. Lees hier meer over het onderzoek.

Wil je deelnemen aan ander onderzoek?

Bekijk hier de onderzoeken