Doel van het onderzoek

Het doel van de STIL orthese is om de arm van essentiële tremor patiënten weer stabiel te maken, zodat alledaagse taken een stuk makkelijker gaan. In dit onderzoek wordt het effect van de anti-tremor orthese op onderarmtremor onderzocht.

Wie kan meedoen?

Er is een aantal criteria waaraan u moet voldoen om mee te mogen doen aan het onderzoek, zoals:

  • U heeft de diagnose essentiële tremor
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft een tremor dat zich uit in de onderarm en u beperkt in het uitoefenen van dagelijkse taken.
  • U heeft geen Deep Brain Stimulation (DBS) operatie ondergaan

Wat houdt deelname in?

Als eerste wordt er gekeken naar de ernst van de tremor die u in een normale situatie heeft. Dit wordt dan vergeleken met de situatie waar u de orthese draagt. Zo wordt gemeten wat het effect is. Totaal duurt het onderzoek 1 tot 2 uur.

De STIL orthese is nog niet beschikbaar voor patiënten buiten dit onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden om de orthese te verbeteren. Daarnaast zullen de resultaten gepubliceerd worden in een wetenschappelijk artikel.

Meer informatie en deelnemen

Voldoet u aan bovenstaande criteria en heeft u interesse in deelname aan deze studie? Neem dan contact op via dit mailadres!

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek?

Een tremor is een vervelende klacht die bij meerdere hersenaandoeningen voorkomt. Denk hierbij aan essentiële tremor, parkinson, dystonie, MS en niet aangeboren hersenletsel (NAH). Als de STIL-orthese goed helpt tegen tremor, kunnen mensen die hier last van hebben weer meer zelfstandig, wat de kwaliteit van hun leven verbetert.

Dit project draagt bij aan de doelstelling van de Hersenstichting: minder sterfte en ziektelast door hersenaandoeningen. Daarom steunt de Hersenstichting het project.

Wilt u deelnemen aan ander onderzoek?

Bekijk hier de onderzoeken