Onderwerpen op deze pagina

Oorzaken

Coma wordt veroorzaakt door hersenschade en kan veel oorzaken hebben. Meest voorkomend is coma door traumatisch letsel bij een ongeval of door zuurstofgebrek, zoals na een hartstilstand. Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct), een vergiftiging of overdosis, door alcohol-intoxicatie, een infectie in de hersenen en door vochtophoping in de hersenen (hersenoedeem).

Temperatuurverlaging voorkomt (verdere) schade aan de hersenen en geeft het hersenweefsel de kans zich te herstellen. Om dit te kunnen verdragen wordt de persoon met behulp van geneesmiddelen in een kunstmatige coma gebracht.

Isabella werd op haar 13e aangereden en raakte in coma

Isabella was altijd een heel vrolijk, spontaan meisje. Tot ze werd aangereden door een scooter. Dit zette haar leven op z’n kop. Na drie maanden coma moest ze alles opnieuw leren. Het gaat gelukkig goed met haar, maar veel dingen blijven moeilijk. Echt contact maken bijvoorbeeld. Een verhaal over dromen en teleurstellingen.

Diagnose

Om het bewustzijn in kaart te brengen wordt de Glasgow Coma Scale (GCS) gebruikt. Hierbij wordt een score gegeven aan de mate waarin iemand in staat is de ogen te openen, te spreken en opdrachten uit te voeren. Bij een score van 8 punten of lager wordt gesproken van coma.

Gevolgen

Of iemand nog uit coma zal ontwaken en hoe het herstelproces dan verloopt, is afhankelijk van vele factoren en verschilt per persoon. De uitkomsten zijn als volgt ingedeeld:

 • Spontaan herstel

  Ongeveer 65% van de mensen die in coma raken, herstelt binnen enkele uren of dagen weer naar een volledig bewustzijn. Van een volledig bewuste toestand wordt pas gesproken als de persoon weer functioneel kan communiceren of een voorwerp functioneel kan gebruiken, zoals een kam of een kopje.

 • Langdurige bewustzijnsstoornis (LBS)

  Zodra een patiënt de ogen opent en zelfstandig kan ademen, is er geen sprake meer van coma. Het kan zijn dat er op dat moment nog geen functionele communicatie of functioneel gebruik van voorwerpen mogelijk is. We spreken dan van een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS).

 • Overlijden

  Zo’n 18% van de mensen in coma komt niet meer bij bewustzijn en overlijdt.

Ongeveer 65% van de mensen die in coma raken, herstelt binnen enkele uren of dagen weer naar een volledig bewustzijn. Van een volledig bewuste toestand wordt pas gesproken als de persoon weer functioneel kan communiceren of een voorwerp functioneel kan gebruiken, zoals een kam of een kopje.

Zodra een patiënt de ogen opent en zelfstandig kan ademen, is er geen sprake meer van coma. Het kan zijn dat er op dat moment nog geen functionele communicatie of functioneel gebruik van voorwerpen mogelijk is. We spreken dan van een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS).

Zo’n 18% van de mensen in coma komt niet meer bij bewustzijn en overlijdt.

Wanneer iemand uit coma ‘ontwaakt’ kan er door de hersenschade sprake zijn van de volgende restverschijnselen, in lichtere of ernstige mate:

 • Coördinatiestoornissen bij het bewegen
 • Overprikkeling
 • Spierspasmen
 • Stoornissen in het begrijpen
 • Taal- en spraakstoornissen
 • Geheugenproblemen
 • Problemen bij denken
 • Problemen in aandacht en concentratie
 • Vertraagde informatieverwerking
 • Gedragsveranderingen
 • Emotionele en seksuele ontremming
 • Vermoeidheid
 • Coördinatiestoornissen bij het bewegen
 • Overprikkeling
 • Spierspasmen
 • Stoornissen in het begrijpen
 • Taal- en spraakstoornissen
 • Geheugenproblemen
 • Problemen bij denken
 • Problemen in aandacht en concentratie
 • Vertraagde informatieverwerking
 • Gedragsveranderingen
 • Emotionele en seksuele ontremming
 • Vermoeidheid

Bij 25-30% van de mensen die spontaan uit coma ontwaken, zijn deze restverschijnselen blijvend.

Prognose

Op basis van verschillende factoren in de acute fase – de fase direct wanneer iemand buiten bewustzijn is – wordt een vermoedelijk verloop van het herstel geschetst. Al naar gelang de uitkomsten van verder onderzoek kan dit beeld worden bijgesteld. Hoe langer het coma duurt, hoe kleiner de kans op spontaan ontwaken.

Het Somato Sensory Evoked Potential (SSEP) is een onderzoekstechniek die wordt gebruikt bij mensen die na een reanimatie in coma zijn gekomen. Hierbij worden stroompjes door de zenuwen gestuurd om te meten of de zenuwbanen nog werken. Het meten van de elektrische hersenactiviteit gebeurt door middel van het Elektro-Encefalogram (EEG). Zie ook langdurige bewustzijnsstoornis (LBS).

Met behulp van beeldvormend onderzoek (mri, fmri) kan worden vastgesteld of de persoon in coma wel in staat is om bijvoorbeeld geluiden of pijn waar te nemen. Mensen die in coma zijn geraakt door een zuurstoftekort in de hersenen (post-anoxisch coma) hebben minder kans op herstel van bewustzijn.

Behandeling

De behandeling van mensen in coma is gericht op het stabiliseren van de persoonlijke medische toestand en op (verbetering van) kwaliteit van leven (palliatieve zorg). Via een sonde wordt voeding toegediend, vaak is beademing noodzakelijk. Door onder andere medicatie wordt getracht de zwelling van de hersenen zo snel mogelijk te verminderen. Er zijn geen gerichte behandelingen bekend om het bewustzijn van mensen in coma op te wekken.

Wanneer er geen verwachtingen meer zijn dat er nog sprake is van herstel, zal een beslissing over de zorg met de naasten worden besproken. Ongeacht of ervoor wordt gekozen om een levensverlengende behandeling te starten, te staken of deze niet meer aan te bieden wanneer de situatie verandert, blijft de zorg doorgaan. 

Cijfers

970

In 2016 waren er volgens het RIVM 970 mensen met coma bekend bij de huisarts. In datzelfde jaar kwamen er 1110 nieuwe mensen met coma bij.