Home
Zorg
Hersenbokaal 2016
Hersenbokaal 2016
Delen
 

Winnaar Hersenbokaal 2016 bekend!

De winnaar van de Hersenbokaal 2016 is bekend! Het project ‘Met MAF meer mens' kreeg tijdens de Publieksdag op 13 oktober de Hersenbokaal samen met een cheque van €40.000 uitgereikt. Met deze prijs wordt een praktische online training ontwikkeld, speciaal voor mensen met hersenletsel én hun naasten. Dat juist ook de mantelzorgers worden meegenomen, maakt dat de Hersenstichting het met deze prijs mogelijk wil maken dat de succesvolle training breed beschikbaar komt. De Hersenbokaal is een jaarlijkse prijs van de Hersenstichting die bijdraagt aan het duurzaam verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met een hersenaandoening.

 

Bekijk hier het gehele persbericht.

Nieuw Leven! Veerkracht & eigen regie voor hersenpatiënten

De Hersenbokaal richt zich op projecten die mensen met een hersenaandoening kunnen helpen in hun dagelijks leven. Het thema van dit jaar was: Nieuw Leven! Veerkracht & eigen regie voor hersenpatiënten.

 

Een ‘nieuw leven' begint voor mensen die een hersenaandoening oplopen en hun leven weer opnieuw moeten leren oppakken. Het leven is niet meer zoals voorheen. Daarnaast richtte de Hersenbokaal zich dit jaar op bestaande ideeën en projecten die om welke reden dan ook nog niet tot uitvoering zijn gebracht. Die projecten of ideeën wilden wij de kans op een ‘nieuw leven' geven!

 

Iedereen streeft naar gezondheid, ook mensen met een hersenaandoening. Recent is na gedegen onderzoek een nieuwe definitie van gezondheid ontwikkeld door arts en onderzoeker Machteld Huber (in samenwerking met de Gezondheidsraad en ZonMw). Deze luidt:
‘Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. De nadruk ligt in de potentie om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Daarbij zijn persoonlijke groei en ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke doelen in het leven net zo belangrijk. Doordat de nadruk ligt op veerkracht en eigen regie, voelen patiënten zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend benaderd als zieke. Voor deze groep zijn sociale participatie en zingeving minstens zo belangrijk als aandacht voor hun fysieke klachten.'

 

Maatschappelijke participatie gaat dus over meer dan alleen meedoen in de samenleving. Het gaat gepaard met het zelfstandig kunnen bepalen wat je wil, over veerkracht en het behouden van eigen regie. De Hersenbokaal 2016 heeft dan ook als doel om veerkracht en eigen regie bij hersenpatiënten te activeren en vergroten.

Reglement

 

In het reglement van de Hersenbokaal 2016 staat beschreven wat de criteria voor deelnemende projecten zijn. De aanmeldtermijn is gesloten en de winnaar is inmiddels bekend.

 

Wie bepaalt de winnaar?

Uit alle aanmeldingen nomineerde de beoordelingscommissie van de Hersenstichting drie projecten. De genomineerde projectaanvragers presenteerden hun project aan de vakjury op 15 september 2016 in CORPUS. De vakjury heeft na deze jurybijeenkomst de winnaar bepaald, aan de hand van het ingediende aanmeldingsformulier en de presentaties.


Dit is contactinfo