Delen

Beroerteonderzoek

Zeven van de tien mensen die een beroerte hebben overleefd, houden blijvend last van stoornissen op het gebied van denken, emotie, gedrag of taal. De impact op het leven van getroffenen en hun familieleden is enorm. Daarom besteedt de Hersenstichting extra aandacht aan beroerte.

Voorbeelden van beroerteonderzoek

Een effectieve behandeling van beroerte tot 12 uur na begin van de klachten
Een beroerte door afsluiting van een hersenbloedvat, ook wel herseninfarct, komt in Nederland ruim 30.000 keer per jaar voor. Een nieuwe behandeling is de intra-arteriële behandeling, waarbij door middel van een klein slangetje het stolsel op mechanische wijze uit het bloedvat wordt verwijderd. Deze methode is veilig en effectief gebleken, mits uitgevoerd binnen 6 uur na het ontstaan van de klachten.
Echter, meer dan 25% van de patiënten met een herseninfarct arriveert te lang na het begin van de klachten in een ziekenhuis of wordt wakker met de verschijnselen van een herseninfarct zodat het tijdstip van het ontstaan van het infarct niet duidelijk is. Zij komen niet in aanmerking voor de intra-arteriële behandeling, omdat de kans op een effect van de behandeling in deze groep patiënten uiterst klein wordt geacht.

Er zijn aanwijzingen dat patiënten die binnen 6-12 uur na het begin van de klachten worden behandeld, beter herstellen dan patiënten die helemaal niet behandeld zijn. Dit onderzoek wil dat verder onderzoeken, zodat voor deze groep patiënten, die weliswaar te laat in het ziekenhuis komt, maar voldoet aan enkele specifieke criteria, er toch een effectieve behandelmogelijkheid komt.

Dr. van Zwam, Maastricht University Medical Center

Fotografie MUMC, dhr A. Derks

Elektrische stimulatie bij taaltherapie

Een van de meest ernstige aandoeningen na een beroerte is afasie. Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven en ontstaat na een beschadiging van de taalgebieden in de hersenen.

Taaltherapie helpt afasiepatiënten te herstellen. Toepassing van elektrische stimulatie (tDCS) tijdens de taaltherapie kan het effect vergroten bij mensen die meer dan een jaar geleden een beroerte hebben gehad, zo blijkt uit de literatuur. tDCS is een techniek dat de plasticiteit van de hersenen moet bevorderen. Via twee elektroden op de schedel wordt een zwakke stroom door de hersenschors geleid. Zo kunnen hersengebieden die van belang zijn voor taalherstel extra worden gestimuleerd. Mieke van de Sandt – Koenderman onderzoekt of deze behandeling ook effectief is in de eerste maanden na een beroerte.

Rijndam revalidatiecentrum

 

Perfectioneren Elana-techniek

Als zwakke aderen in de hersenen openscheuren, kunnen de hersenen ernstig beschadigen. Er wordt dan geen zuurstof meer vervoerd naar alle delen van de hersenen. Aan het UMC Utrecht ontwikkelde de Nederlandse neurochirurg Kees Tulleken daarom een techniek om zwakke bloedvaten in en naar de hersenen om te leiden, zonder de bloedstroom ook maar een moment te onderbreken. De Hersenstichting steunde Tulleken om zijn techniek te perfectioneren. Al honderden patiënten werden geholpen. In Nederland maar ook elders, want inmiddels maken minstens veertien medische centra in de wereld gebruik van de Elana-techniek, of proberen die onder de knie te krijgen.

UMC Utrecht

 

In het volgende filmpje vertelt Carel Meskers, Leids Universitair Medisch Centrum, meer over zijn beroerteonderzoek.


Dit is contactinfo