Dementieonderzoek

Nederland telt op dit moment ruim 153.000 mensen met dementie. Dit aantal zal in de toekomst explosief stijgen door het ouder worden van de bevolking. Voordat dementie behandeld of zelfs gestopt kan worden, moet er nog veel meer bekend worden over wat er misgaat in de hersenen bij deze patiënten. Daarnaast zoeken onderzoekers naar manieren om de diagnostiek te verbeteren en naar medicijnen en behandelingen tegen dementie.

  

We hebben voor u enkele interessante onderzoeken uitgelicht, die de Hersenstichting de afgelopen jaren heeft gesteund. 

In het volgende filmpje vertelt Mario Losen, Maastricht Universitair Medisch Centrum, meer over zijn dementieonderzoek.

Meer voorbeelden van dementieonderzoek

Ophoping schadelijk eiwit

Het is bekend dat het eiwit amyloid-bèta (Abeta) een belangrijke rol speelt in het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Het hoopt zich op tussen de hersencellen, verstoort via een nog onopgehelderd proces de signaaloverdracht tussen hersencellen en beschadigt hersencellen. Casper Hoogenraad en zijn onderzoeksgroep gaan hersencellen kweken en bekijken hoe het Abeta zich tussen de hersencellen ophoopt. Als we dit proces begrijpen kan in kaart gebracht worden wat risicofactoren zijn en kunnen mogelijk zelfs geneesmiddelen ontwikkeld worden.

Casper Hoogenraad - Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

 

Betere diagnoses

Wanneer iemand op oudere leeftijd (tussen de 40 en 75 jaar) persoonlijkheids- en gedragsverandering ontwikkelt, is het vaak lang onduidelijk of er sprake is van een beginnende dementie of van een psychiatrische aandoening zoals schizofrenie of depressie. Yolande Pijnenburg gaat onderzoeken welke diagnoses door de behandelend artsen gesteld worden bij deze patiënten en wat de aanvullende waarde van MRI-, PET- en hersenvochtonderzoek daarbij is. Met de resultaten kan de diagnostiek verbeterd worden, zodat patiënten sneller en beter behandeld en/of begeleid kunnen worden.

Yolande Pijnenburg - VU Medisch Centrum Amsterdam

 

Gentherapie mogelijke behandeling bij erfelijke vorm van dementie 

Gentherapie kan mogelijkheden bieden voor de behandeling van erfelijke hersenaandoeningen. Deze kunnen ontstaat doordat een fout in het DNA ervoor zorgt dat een eiwit verkeerd wordt aangemaakt. CADASIL is een erfelijke ziekte die lijdt tot herseninfarcten en dementie, meestal rond de middelbare leeftijd. In het LUMC in Leiden is onderzoek gedaan naar een nieuwe genetische techniek bij CADASIL. Dr. Saskia Lesnik-Oberstein is al vanaf 1998 bij het onderzoek naar CADASIL betrokken. De nieuwe techniek heet exon skipping. De DNA-fout wordt bij deze techniek als het ware ‘afgeplakt', waardoor de fout wordt overgeslagen bij het aanmaken van het eiwit. Het geproduceerde eiwit lijkt hierdoor weer op het natuurlijke eiwit. Dat de onderzoekers erin geslaagd zijn om de DNA-fout bij CADASIL af te plakken, is een heel belangrijke eerste stap.

In vervolgonderzoek wordt gekeken of de techniek ook buiten het laboratorium in een levend organisme werkt. De techniek is zo veelbelovend, dat onderzoekers gaan kijken of de techniek ook werkt bij andere erfelijke hersenaandoeningen, zoals de ziekte van Huntington en Spino Cerebellaire Ataxie (SCA). De Hersenstichting draagt bij aan het vervolgonderzoek, onder andere naar de mogelijkheden van gentherapie bij SCA. Voor dit onderzoek ontving de Hersenstichting een grote gift van het Brugling fonds.

Saskia Lesnik-Oberstein - Klinisch Geneticus te LUMC Leiden

Deltaplan Dementie

Het Deltaplan Dementie bundelt de krachten van betrokken lidorganisaties voor mensen met dementie. Zo doen we via het ZonMw-onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel onderzoek om dementie te voorkomen en misschien wel te genezen. De Hersenstichting ondersteunde in 2014 al drie projecten in Memorabel. Sinds 2016 is Hersenstichting lid van het Deltaplan Dementie. Lees verder.