Depressieonderzoek

Depressie is voor een groep patiënten een ernstige chronisch hersenziekte geworden. De bekende behandelingen zijn niet in staat deze mensen van hun depressie af te helpen. Daarom besteedt de Hersenstichting extra aandacht aan depressie. Het onderzoeksprogramma ‘Depressie' kent twee thema's:

1 nieuwe inzichten in ziektemechanismen die ten grondslag liggen aan depressie

2 verbeterde behandeling, met name voor de ernstige en moeilijk behandelbare vormen

 

In dit filmpje vertelt Liesbeth van Rossum, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, meer over haar depressieonderzoek.

Meer voorbeelden van depressieonderzoek

Christiaan Vinkers - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Om te begrijpen waarom sommige mensen een depressie ontwikkelen na een stressvolle gebeurtenis, richt dit onderzoek zich op het stresssysteem van mensen die juist geen depressie ontwikkelen na een stressvolle gebeurtenis. De resultaten van dit onderzoek geven meer inzicht in de biologische achtergrond van veerkracht en kunnen gebruikt worden om beter te begrijpen hoe een depressie precies ontstaat en wie er het meeste risico loopt. Er kan ook gekeken worden naar nieuwe aangrijpingspunten om depressie te behandelen door iemands veerkracht te vergroten.

 

Guido van Wingen - Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Elektroconvulsietherapie (ECT) is vaak de laatste behandeloptie voor patiënten die langdurig depressief zijn en niet reageren op andere behandelingen. Helaas heeft ook maar de helft van deze patiënten baat bij een ECT. Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit van ECT te verhogen. Daarvoor worden gesprekstechnieken uit de cognitieve therapie voor depressie gecombineerd met ECT. De verwachting is dat deze combinatietherapie de negatieve gedachtes, die zorgen voor depressies, zal verzwakken en dat daardoor meer patiënten zullen herstellen en er minder patiënten zullen terugvallen.

 

Najaf Amin - Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Het ontdekken van genen is van groot belang voor het begrijpen van biologische mechanismen die aan depressie ten grondslag liggen. Ondanks enkele pogingen tot het vinden van depressie gerelateerde genen is er nog weinig vooruitgang geboekt. Door gebruik te maken van de nieuwste technieken is het nu mogelijk om het menselijk genoom (alle genen van de chromosomen) beter in detail te onderzoeken. Zo wordt de kans op het vinden van de relevante genen vergroot. De ontdekking van zeldzame genetische varianten zal een cruciale stap zijn voor het voorspellen van risico's in families. De resultaten van dit onderzoek zullen een beginpunt vormen voor de onderzoeken naar nieuwe medicijnen.

 

Odile van den Heuvel - VU Medisch Centrum Amsterdam

Depressie en slaapstoornissen komen veelvuldig voor bij de ziekte van Parkinson, en hebben de grootste negatieve invloed op de kwaliteit van leven van patiënten en hun mantelzorgers. Odile van den Heuvel onderzoekt of deze symptomen kunnen verminderen door het stimuleren van de biologische klok in de hersenen, met behulp van lichttherapie. Als lichttherapie effect blijkt te hebben, komt een behandeling beschikbaar die weinig bijwerkingen heeft en eenvoudig thuis toe te passen is. Dit zou een enorme verbetering betekenen voor Parkinsonpatiënten met depressieve klachten.

 

Natasja van Lang - Curium-Leids Universitair Medisch Centrum

Adolescenten met angst en depressieve stoornissen krijgen vaak cognitieve gedragstherapie. Gelukkig herstellen de meesten daardoor, maar ten minste een derde van de groep houdt helaas ernstige klachten. Natasja van Lang gaat onderzoeken of de uitkomst van de behandeling te voorspellen is op basis van de activiteit en structuur van hersennetwerken. Uit de resultaten kan ook duidelijk worden waarom sommige adolescenten onvoldoende herstellen. Als succes bij de behandeling beter kan worden voorspeld, kan de behandeling worden aangepast en verbeterd.