Home
Onderzoek
Uitgelicht onderzoek
Traumatisch hersenletselonderzoek

Traumatisch hersenletselonderzoek

Een deel van de patiënten met traumatisch hersenletsel na een ongeval houdt veel klachten. Onderzoekers willen over deze patiënten en hun klachten meer te weten komen. Zij kijken zowel naar de  werking van de hersenen als naar de werkzaamheid van psychotherapie, die erop gericht is om beter te leren omgaan met de klachten. Het doel van dit onderzoek is de kwaliteit van leven van deze groep patiënten aanzienlijk te verbeteren zodat ze hun werk en sociale activiteiten sneller kunnen hervatten.

 

In onderstaand filmpje vertelt Joukje van der Naalt, Universitair Medisch Centrum Groningen, meer over haar traumatisch hersenletselonderzoek.

Meer voorbeelden van traumatisch hersenletselonderzoek

Fellowship Schober 

Traumatisch hersenletsel blijft een grote oorzaak voor blijvende invaliditeit en zelfs sterfte onder de Nederlandse bevolking jonger dan 45 jaar, ondanks dat de traumazorg de laatste jaren is verbeterd. Vroege, gerichte behandeling op straat of in de ambulance (prehospitale behandeling) na een val of klap op het hoofd lijkt de kans op overleving van patiënten met ernstig hersenletsel te beïnvloeden. Er is echter nauwelijks iets bekend over de relatie tussen deze zogenoemde prehospitale behandeling en blijvende ziekte of sterfte.

 

Daarom heeft het onderzoeksteam een nationaal, toekomstgericht registratiesysteem opgezet, waarin patiënten worden opgenomen met hersenletsel die zijn behandeld door ambulance-paramedici en/of het Mobiel Medisch Team (MMT). In deze database ligt de nadruk op de huidige prehospitale aanpak ten aanzien van beademing en reanimatie, de circulatie en toegepaste behandelingen en op de relatie hiervan met blijvende ziekte of sterfte.

 

Tot nu toe zijn 1.009 patiënten in de database opgenomen, waarvan 71% mannen en 29% vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 42,6 jaar, met een spreiding van 1 tot 97 jaar. De meest voorkomende oorzaken van ernstig hersenletsel in de onderzoeksgroep zijn:

  • verkeersongevallen (59,6% waarvan: 19,6% fietsongeval; 18,7% auto-ongeval; 11,6% motor-, scooter-, of brommerongeval; 6,7% voetgangerongeval; 3,0% anders), en 
  • val van hoogte (32,5%).

 

Na 30 dagen is 38,4% van deze patiënten overleden. Hier wordt geen verschil gezien tussen mannen en vrouwen. Wel neemt de kans op overlijden toe bij oudere patiënten:

  • Leeftijd <18 jaar: 18,9%
  • 19-60 jaar: 33,3%
  • 60 jaar: 65,8%

 

Er zijn verkennende analyses uitgevoerd en er lijkt een verband te bestaan tussen verschillende prehospitale behandelingen, zoals toediening van bepaalde medicijnen, aantal pogingen om een beademingsbuisje in de luchtpijp te plaatsen en manier van vervoer naar het ziekenhuis en overleving na ernstig traumatisch hersenletsel. Het aantal geregistreerde patiënten is echter nog onvoldoende om harde uitspraken te doen over de relatie tussen behandelingen en uitkomsten. Hiervoor wordt nog gedurende de komende drie jaar data verzameld.

Patrick Schober - VU Medisch Centrum Amsterdam