Home
Over ons
Onze resultaten
Delen

Onze resultaten

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.

Recent heeft de Hersenstichting gekozen voor het model Heel de hersenen. Binnen dit model richten we ons op alle aspecten van de hersenen, en niet zoals voorheen, vooral op hersenaandoeningen.

 

We komen tegemoet aan het groeiende besef dat gezondheid en ziekte geen tegenpolen zijn, maar op hetzelfde continuüm liggen. Zo vergroten wij onze relevantie voor een bredere doelgroep.

 

Binnen Heel de hersenen werken we met drie domeinen; Gezonde Hersenen, Hersenaandoeningen en Patiëntenzorg. De drie domeinen en de gekozen strategieën helpen ons te focussen op onze inspanningen voor ambities en projecten.


In 2015 gaven we ruim € 4 miljoen uit aan het domein Hersenaandoeningen en ruim € 1,7 miljoen aan het domein Patiëntenzorg. Daarbij kwam ook nog eens bijna € 1,4 miljoen aan Gezonde Hersenen.

 

Dit komt erop neer dat we 75,5% van onze uitgaven hebben besteed aan de doelstelling. De overige 24,5% is besteed aan fondsenwerving, beheer en administratie.

 

Het CBF-percentage (de kosten van eigen fondsenwerving als percentage van de inkomsten uit eigen fondsenwerving) over 2014 was 20,6%.

 

Meer hierover leest u in het jaarverslag 2015.

 

Inkomsten 2015

Uitgaven 2015

Dit is contactinfo