Home
Over ons
Onze resultaten in 2016
Delen

Onze resultaten in 2016

Voor de Hersenstichting was 2016 een jaar waarin we onze groei hebben kunnen continueren. De Hersenstichting heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. Vanuit het inzicht en de overtuiging dat er overeenkomsten zijn in de processen die ervoor zorgen dat de hersenen ziek worden of gezond blijven, hebben we onze aandacht verbreed. We werken aan oplossingen voor meerdere hersenziekten en hersenaandoeningen, en we willen meer te weten komen over gezonde hersenen. U leest hier een samenvatting van het jaarverslag 2016.

We merken dat dit denken vanuit Heel de hersenen steeds meer aanslaat. Er wordt steeds meer vanuit het overstijgende hersenbelang gedacht. Een belang dat ons allemaal aangaat. En dat is terug te zien in de groei van het aantal donateurs tot boven de 100.000 in 2016.

 

Natuurlijk blijven we ons ook in 2017 inzetten voor mensen met zieke én gezonde hersenen. We staan er gelukkig niet alleen voor. We kunnen ons werk immers alleen doen dankzij de hulp van al die mensen die ons ondersteunen met donaties, giften uit eigen acties, als collectant of als loterij-speler voor de Hersenstichting. De Hersenstichting is al die mensen grote dank verschuldigd. We hopen ook in 2017 weer op uw steun bij ons werk.

 

Herman de Haan
Directeur

 

 

 


 

 

 

Dit is contactinfo