Home
Over ons
Onze resultaten
Jaarverslag 2016
We investeren in gezonde hersenen

We investeren ook in gezonde hersenen

Het is onze ambitie om de kans op hersenaandoeningen te verkleinen door leefstijlfactoren te beïnvloeden. We richten ons daarbij op twee doelgroepen: ouderen en pubers. In 2016 zijn de volgende projecten toegekend:

Ouderen en bewegen

Voor het welzijn en het denkvermogen (cognitief functioneren) van ouderen is bewegen van groot belang. Hoe werkt dit bij ouderen die door een fysieke beperking niet goed kunnen bewegen? De Open Universiteit start nu, met een bijdrage van € 150.000 van de Hersenstichting, een vierjarig onderzoek naar bewegen en het cognitief functioneren van ouderen met een bewegingsbeperking. In dit onderzoek wordt het effect van de lichaamsbeweging op de cognitieve prestaties onderzocht.

Ouderen en slaap

Tussen een kwart en een derde van de volwassen Nederlanders slaapt chronisch slecht. Te vaak worden mensen die met hun probleem naar de huisarts gaan naar huis gestuurd met slaapmiddelen. Die helpen om op korte termijn van de klachten af te komen, maar bieden geen structurele oplossing. Er zijn betere en effectievere behandel- en doorverwijsopties, maar daarvoor dient de huisarts wel de juiste instrumenten te hebben om de oorzaak van de slaapproblemen te achterhalen. De Hersenstichting heeft daarom financiering toegekend aan een project waarbij huisartsen in Utrecht (en later in meer gemeenten) samen met slaapdeskundigen een set diagnostische methodes en behandelmogelijkheden gaan ontwikkelen en toepassen. Ook wordt huisartsen extra scholing aangeboden.

Pubers: Stimuleren van cognitieve functies door meer te bewegen

We willen te weten komen hoe sport en beweging de leerprestaties van kinderen met leerachterstanden het beste kunnen verbeteren. Voor een driejarig wetenschappelijk onderzoek stelden we € 150.000 beschikbaar. Dit project wordt samen met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gefinancierd.

Pubers en alcohol; de lange termijn gevolgen

Alcoholgebruik onder pubers is een groot maatschappelijk probleem. Hun hersenen reageren sterker op de belonende effecten van alcohol. Hierdoor is het risico op alcoholverslaving groter. De kortetermijneffecten op puberhersenen zijn bekend. Maar wat de effecten zijn op de lange termijn is minder duidelijk. Daarom gaan Nederlandse onderzoekers kijken hoe ongezond dat biertje nou eigenlijk is voor het puberbrein. Het is voor het eerst dat er onderzoek wordt gedaan naar de langetermijngevolgen van matig alcoholgebruik bij jongeren. De Hersenstichting maakt dit onderzoek mogelijk met een bijdrage van € 150.000.

Pubers en slaap

Eén op de tien scholieren heeft last van ernstige inslaapproblemen en kan niet goed wakker worden in de ochtend. Slaaptekort kan leiden tot talloze problemen zoals slechte leerprestaties, depressieve stemming en gedragsproblemen. De Hersenstichting laat een lespakket getiteld Charge your Brainzzz ontwikkelen. Hiermee willen we jongeren bewust maken over het belang van slaap voor gezonde hersenen en hen stimuleren hun eigen slaapgedrag te verbeteren.

Lees meer over waar onze inkomsten vandaan komen.