Home
Over ons
Onze resultaten
Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

De Hersenstichting draagt bij aan oplossingen voor hersenaandoeningen en aan een beter leven voor patiënten met hersenaandoeningen en hun naasten. Dat ons werk belangrijk gevonden wordt en steeds meer steun krijgt, bleek opnieuw in 2017. In het jaarverslag 2017 vertellen we u er alles over. Over onze inkomsten, die in 2017 stegen naar meer dan € 13 miljoen, en over de resultaten die zijn gehaald dankzij de steun en medewerking van onze donateurs, vrijwilligers en partners. 

U leest hier het volledige jaarverslag 2017 van de Hersenstichting.

 

Alles wat de Hersenstichting doet, moet een meetbaar en positief effect hebben. Voor onze doelgroepen en voor de samenleving als geheel. Er is nog te weinig besef van de grote impact van een hersenaandoening of hersenletsel op het leven van een patiënt. Onze nieuwe campagne 'Een hersenaandoening zet je leven op z’n kop' heeft in korte tijd miljoenen mensen bereikt. Net als het in onze opdracht door het RIVM uitgevoerde onderzoek naar aantallen mensen met een hersenaandoening. Miljoenen hoorden of lazen de boodschap dat 3,8 miljoen Nederlanders - één op de vier - een hersenaandoening heeft.

 

Dat deze boodschap gehoor vindt, blijkt ook uit aantal nieuwe donateurs. Naar aanleiding van onze tv-uitzending Geef om je Hersenen, die in december voor de vierde keer bij omroep MAX werd uitgezonden, kwamen er 10.000 donateurs bij.

Grote impact in 2017

Activiteiten die grote impact hadden in 2017 zijn:

 

Hoe slaapt Nederland
Uit grootschalig onderzoek in opdracht van de Hersenstichting blijkt dat een grote groep Nederlanders slaapproblemen heeft. In totaal zijn slaapdata bekeken van maar liefst 140.000 mensen uit 34 bestaande Nederlandse bevolkingsonderzoeken van de afgelopen 25 jaar.


Lespakket slaap: Charge your brainzzz
Bijna de helft van de pubers (14-17 jaar) voelt zich ’s ochtends niet goed uitgerust. Slechte slaap heeft effect op leerprestaties, stemming en risicogedrag. Ook leidt slechte slaap tot ongezonde eetgewoontes bij jongeren. De Hersenstichting heeft daarom het lespakket Charge your Brainzzz laten ontwikkelen voor middelbare scholieren.


Slaapstraat Utrecht
Goede slaap is een belangrijke voorwaarde voor het voorkómen van hersenaandoeningen. Chronisch slecht slapen, vergroot namelijk het risico op neuropsychiatrische aandoeningen zoals angststoornissen, depressie en dementie, en op lichamelijke aandoeningen zoals obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. In 2017 hebben wij de Slaapstraat ontwikkeld. 

 

Nieuw wetenschappelijk onderzoek
Voor de meeste hersenaandoeningen is er nog geen behandeling die de ziekte kan stoppen of genezen. Toch is er op korte termijn gezondheidswinst voor patiënten te behalen. Bijvoorbeeld door bestaande behandelingen te verbeteren en behandelingen met elkaar te combineren. De Hersenstichting maakt onderzoek mogelijk naar het verbeteren van behandelingen en het ontwikkelen van nieuwe behandelingen die binnen vijf jaar in de kliniek kunnen worden toegepast. Het gaat om zes nieuwe onderzoeken, onder andere naar dementie, migraine, clusterhoofdpijn, psychose en de ziekte van Parkinson.


Afgeronde wetenschappelijke onderzoeken
Onder andere wetenschappelijke onderzoeken naar wittestofschade bij kinderen, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington en traumatisch hersenletsel zijn in 2017 succesvol afgerond. 

 

De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Volwassenen
De Hersenstichting heeft jarenlang intensief samengewerkt met vele partijen. Dit heeft geleid tot registratie van de Zorgstandaard door het Zorginstituut Nederland in 2017. Met deze registratie is een grote stap gezet in de kwaliteit van de zorg voor patiënten met opgelopen hersenletsel.


Het Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland (KNNN)
De Hersenstichting heeft het KNNN financieel gesteund. Het KNNN wil alle kinderneurochirurgen in Nederland laten samenwerken in één virtueel centrum. Om met de patiënten en hun ouders de informatievoorziening te verbeteren en om de kwaliteit van én de toegang tot de kinderneurochirurgische zorg te verbeteren. De Hersenstichting steunt het KNNN ook om het wetenschappelijk onderzoek in dit deelspecialisme te stimuleren.

 

De Infolijn van de Hersenstichting
De Infolijn van de Hersenstichting is weer meer gebeld. In 2017 maar liefst 2.033 keer, over een veelheid aan onderwerpen. De meeste mensen belden over CVA (368), NAH (261) en klachten waarvoor nog geen diagnose was gesteld (150). De complexiteit van de vragen neemt toe en regelmatig bellen mensen terug voor aanvullende informatie.

 

De Breinstraat app
De Breinstraat app werd gelanceerd. Dit is een app voor de 19.000 jongeren (12-25 jaar) die hersenletsel hebben opgelopen na een ongeval of ziekte. De app biedt informatie over hoe de zorg eruit ziet in bijvoorbeeld het ziekenhuis, en over hoe om te gaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen van hersenletsel.

Goede basis voor verdere groei

De Hersenstichting heeft een goede basis voor verdere groei die nodig is om onze droom waar te maken. We zijn financieel gezond. En we zijn een organisatie met bevlogen medewerkers, vrijwilligers, adviesraden en ambassadeurs en met een gedreven raad van toezicht. Samen zijn we ervan overtuigd dat de Hersenstichting het verschil kan maken voor mensen met een hersenaandoening. 

 

U leest hier het volledige jaarverslag 2017 van de Hersenstichting.