Home
Over ons
Onze resultaten
Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

In 2018 heeft de Hersenstichting € 12,8 miljoen aan inkomsten ontvangen. Een prachtig resultaat waar wij onze donateurs en vrijwilligers enorm voor willen bedanken. Het grootste deel van de inkomsten komt uit giften van particuliere donateurs, maar ook loterijen en bedrijven dragen veel bij. Het geld wordt gebruikt om mensen met een hersenaandoening te helpen door te investeren in onderzoek, voorlichting en het verbeteren van patiëntenzorg.

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal.


Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu en in de toekomst. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg.


“De noodzaak hiervan wordt gelukkig door steeds meer mensen gezien. We zijn onze 112.030 donateurs, bedrijven en loterijen en de 18.000 vrijwilligers dan ook enorm dankbaar. Zij hebben ervoor gezorgd dat de inkomsten de afgelopen jaren gestegen zijn en we steeds meer kunnen doen voor al die mensen met een hersenaandoening”, aldus Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van de Hersenstichting.


In het jaarverslag 2018 kunt u zien wat wij met uw bijdrage hebben gedaan. Welke resultaten zijn er behaald dankzij de steun en inzet van onze donateurs, vrijwilligers en partners.


U leest hier het volledige jaarverslag 2018 van de Hersenstichting.

Alles wat de Hersenstichting doet, moet een meetbaar en positief effect hebben. Voor onze doelgroepen en voor de samenleving als geheel. Er is nog te weinig besef van de grote impact van een hersenaandoening of hersenletsel op het leven van een patiënt.

Grote impact in 2018

Alles wat de Hersenstichting doet, moet een meetbaar en positief effect hebben. Voor onze doelgroepen en voor de samenleving in het geheel. Want een hersenaandoening of hersenletsel heeft een enorme invloed op het leven van een patiënt en diens omgeving. 

Dit zijn onze belangrijkste projecten van 2018:

 

Pre-klinisch onderzoek
Bestemmingsgiften zijn giften van particulieren, vaak gericht op een specifieke aandoening. In 2018 hebben we € 630.000 kunnen toekennen aan twee nieuwe projecten. Eén onderzoek heeft als doel om een therapie voor de erfelijke en dodelijke ziekte SCA1 te ontwikkelen. Het andere onderzoek zoekt naar aangrijpingspunten voor mogelijkheden om Alzheimer te vertragen of uit te stellen.

 

Onderzoek naar mentale stoornissen
Met translationeel onderzoek worden veelbelovende ontdekkingen uit hersenonderzoek uitgetest bij een kleine groep patiënten om aan te tonen dat de nieuwe interventie effect heeft en veilig is. De Hersenstichting heeft € 250.000 bijgedragen voor vier onderzoeken in ERA-NET Neuron, een Europees netwerk voor translationeel onderzoek. Het zijn alle vier projecten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

 

Betere zorg bij de patiënt brengen
Er is € 400.000 toegekend aan drie vervolgprojecten om de resultaten uit deze projecten dichter bij de patiënt te brengen. Het gaat om:

  • Breinstraat, een app voor jongeren (12-25 jaar) met hersenletsel waarin het zorgtraject wordt uitgelegd.
  • SpeelsBrein, een doe-boek met activiteiten voor kinderen (0-4) met kwetsbare hersenen.
  • Met MAF meer mens, een online training voor mensen met hersenletsel en hun mantelzorger(s).

 

Betere zorg bij langdurige bewustzijnsstoornissen
Mede door een rapport van de Hersenstichting over de best mogelijke zorg en behandeling voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen, hebben met ingang van 2019 patiënten van alle leeftijden met een bewust¬zijnsstoornis recht op specialistische behandeling. Dit was tot dan toe uitsluitend beschikbaar voor patiënten jonger dan 25 jaar. Deze behandeling werd eerder niet vergoed omdat de effectiviteit van de behandeling niet bewezen was. Het rapport heeft er mede toe geleid dat zorgverzekeraars hebben besloten deze vorm van medisch-specialistische therapie voor alle leeftijden te gaan vergoeden.

 

Hersenletsel Alliantie
De Hersenstichting heeft de Hersenletsel Alliantie opgericht. In dit samenwerkingsverband bundelen partijen uit het hersenletselveld, zoals mensen met hersenletsel, medici en neuropsychologen, paramedici en verpleegkundigen en netwerkorganisaties en instellingen hun krachten, met als doel de kwaliteit van de zorg en welzijn voor mensen met hersenletsel te verbeteren.

 

Gezonde Generatie in SGF-verband
Samen met verschillende andere gezondheidsfondsen investeert de Hersenstichting in de gezondheid van toekomstige generaties met het programma Gezonde Generatie. Het is onze gezamenlijke ambitie dat in 2040 de Nederlandse jeugd de gezondste generatie ter wereld is. Anno 2018 loopt de jeugd in Nederland nog veel vermijdbare gezondheidsrisico’s, die leiden tot gezondheidsschade op de korte en lange termijn. Dit kunnen we voorkomen als de jeugd gezonder gaat leven.

 

Infolijn
De Infolijn van de Hersenstichting is in 2018 17% meer gebeld dan in 2017. Er is maar liefst bijna 2.300 keer gebeld, met vragen over een veelheid aan onderwerpen. Ook neemt de complexiteit van de vragen toe. De meeste mensen belden met vragen over niet-aangeboren hersenletsel (441) en een hersenbloeding/herseninfarct (250).

 

U leest hier het volledige jaarverslag 2018 van de Hersenstichting.