Home
Over ons
Over op IBAN
Delen

De Hersenstichting en SEPA / IBAN

In Europa is sinds 2014 het betalingsverkeer gestandaardiseerd: SEPA (Single European Payments Area). Ook de Hersenstichting moet voldoen aan de eisen die de Europese Unie stelt. Voor u als donateur verandert er echter vrijwel niets.

Wat verandert er voor mij als donateur?

Voor u als donateur verandert er vrijwel niets. De Hersenstichting gebruikt alleen uw IBAN-bankrekeningnummer voor transacties.

 

Wat is IBAN?

IBAN staat voor International Bank Account Number. Dit rekeningnummer is in elk Europees land op soortgelijke wijze opgebouwd. 

 • Hersenstichting BIC: INGBNL2A

 

Ik heb een machtiging

Uw machtiging heeft een uniek ‘machtigingskenmerk' (ook wel mandaatnummer genoemd). Wij vermelden uw machtigingskenmerk in de omschrijving van de incasso op uw bankafschrift. U kunt uw machtigingskenmerk ook altijd bij ons per e-mail of telefoon opvragen.

Voor het incasseren van uw machtiging gebruiken wij ons IBAN-bankrekeningnummer NL52 INGB 0000 030 609. 

 

Wat is het incassant-ID van de Hersenstichting?

Ons incassant-ID is NL10 HSN 4115 5766 0000. Deze vindt u ook terug in de omschrijving van de incasso op uw bankafschrift.

 

Wanneer incasseert de Hersenstichting?

De Hersenstichting schrijft op of rond de 28e van de maand uw gift van uw bankrekening af.

De incassodata voor 2016 staan hieronder:
  • donderdag 28 januari 2016
  • maandag 29 februari 2016
  • dinsdag 29 maart 2016
  • donderdag 28 april 2016
  • vrijdag 27 mei 2016
  • dinsdag 28 juni 2016
  • donderdag 28 juli 2016
  • maandag 29 augustus 2016
  • woensdag 28 september 2016
  • vrijdag 28 oktober 2016
  • maandag 28 november 2016
  • woensdag 28 december 2016
Afhankelijk van de maand waarin uw machtiging is gestart, vindt de incasso altijd volgens de afgesproken frequentie plaats. 

 

Heeft u nog vragen?

Bel dan met 070 - 360 48 16.

Dit is contactinfo