Home
Over ons
Salaris directeur en beloningsbeleid
Delen

Salaris directeur

In 2017 bedroeg het salaris van de directeur: € 102.761, inclusief vakantiegeld. Bij de bepaling van de beloning van de directeur is de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels gevolgd.

De directie krijgt geen bonussen of andere extra vergoedingen, leningen of garanties. De Raad van Toezicht controleert de onkostendeclaratie van de directeur.

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen
€ 135 en de voorzitter € 175 per vergadering voor hun werkzaamheden.

 

De salarissen voor medewerkers van de Hersenstichting zijn marktconform en gebaseerd op de adviesstructuur voor salarisschalen van Goede Doelen Nederland.

 

De brutosalarissen zijn als volgt, exclusief 8,5 % vakantiegeld, volgens de verschillende functiegroepen binnen de Hersenstichting:

 

Functiegroep

Brutosalarissen

Managers        

€ 4.137 tot € 6.034

Teamleiders

€ 3.275 tot € 5.344

Projectleiders en fondsenwervers

€ 3.017 tot € 4.827

Projectmedewerkers

€ 2.758 tot € 3.965

Administratie en ondersteuning

€ 2.155 tot € 3.620

 

De Hersenstichting kent een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden en geen 13e maanduitkering. De medewerkers reizen met openbaar vervoer.

 

Daarnaast werkt de Hersenstichting veel samen met vrijwilligers. Zij helpen ons bijvoorbeeld met (het organiseren van) de collecte, het beoordelen van wetenschappelijke aanvragen en het adviseren over verstrekte informatie bij de (patiënten)voorlichting.

Zij ontvangen daarvoor geen beloning.

Dit is contactinfo