Privacyverklaring

De Hersenstichting is afhankelijk van donateurs, (online) collectevrijwilligers, organisatoren van sponsoracties en andere belangstellenden voor het verwezenlijken van haar missie: het lijden veroorzaakt door hersenaandoeningen te voork√≥men, te verminderen en te stoppen. Zodat mensen langer leven met meer kwaliteit. Mogelijk verwerken wij gegevens over jou. Via deze pagina willen wij je graag informeren over de … Meer lezen over Privacyverklaring