Home
Steun ons
Giften
Periodiek schenken

Periodiek schenken

Wilt u de Hersenstichting steunen met uw gift? Of misschien steunt u ons al regelmatig of heeft u plannen om ons een vaste periode te steunen. Dan helpt u ons door uw gift vast te leggen door middel van een schenkingsovereenkomst. U profiteert van belastingvoordeel, want uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting.

Schenken met belastingvoordeel

Met een periodieke schenking geeft u minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag aan de Hersenstichting. Periodiek schenken heeft als voordeel dat u maximaal kunt profiteren van belastingaftrek. Uw periodieke schenking kunt u namelijk volledig van uw inkomstenbelasting aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kunt u van de belastingdienst tot 52% terugkrijgen. Uw voordeel kunt u berekenen met behulp van de schenkcalculator.

Voordeel voor de Hersenstichting

Met uw periodieke schenking, geeft u de Hersenstichting de zekerheid dat langlopende onderzoeken en projecten kunnen worden gecontinueerd. U geeft ons dus een stukje zekerheid voor de toekomst. Bovendien hoeft de Hersenstichting geen belasting af te dragen over uw schenking. De Hersenstichting is namelijk door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Periodiek schenken regelt u eenvoudig

Een periodieke schenking is eenvoudig te regelen door middel van een schriftelijke overeenkomst. Voorheen moest dat nog door middel van een notariële akte. Vanaf 1 januari 2014 mag dat ook door middel van een onderhandse schenkingsovereenkomst.

 

U kunt hiervoor gebruik maken van de overeenkomst tot periodieke schenking van de Hersenstichting. U leest in de toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking precies hoe u het formulier moet invullen. Het ingevulde en ondertekende document kunt u in tweevoud per post sturen naar onderstaand adres of e-mailen naar info@hersenstichting.nl.

Hersenstichting

Postbus 191
2501 CD Den Haag 

 

Bij een jaarlijkse periodieke schenking van meer dan € 1000 stelt de Hersenstichting graag een notariële akte voor u op via onze notaris. Als u gebruik wilt maken van onze notaris, betaalt de Hersenstichting de kosten van het opstellen van een notariële akte. U kunt hiervoor het volmachtformulier invullen en ondertekend terugsturen naar de Hersenstichting.

 

Wilt u meer lezen over schenken en nalaten? Bekijk dan de brochure Schenken en nalaten aan de Hersenstichting. Deze kunt u gratis bestellen of downloaden in onze webwinkel. Ontvangt u de onderhandse schenkingsovereenkomst of de brochure liever thuis met de post? U kunt aanvragen door te bellen met de Hersenstichting via 070 - 360 48 16.