Home
Steun ons
Nalaten
Nalatenschapsdossier

Nalatenschapsdossier

De Hersenstichting ontvangt op allerlei manieren steun van mensen in de vorm van giften en schenkingen. Mogelijk overweegt u om na uw overlijden bij te dragen aan het werk van de Hersenstichting.

 

Nalatenschapsdossier

Met het Nalatenschapsdossier wil de Hersenstichting u graag helpen bij het in kaart brengen van uw wensen over de bestemming van uw bezittingen na overlijden. U kunt dit dossier als een soort handleiding zien bij het vastleggen van uw testament. U kunt namelijk alleen via een testament uw wensen rechtsgeldig maken.

Uw persoonlijke wensen in één dossier

Het gebruik van het dossier is eenvoudig. U kunt binnen twintig categorieën onder  'Mijn bezittingen' aangeven wat u bezit en wat er met uw bezittingen moet gebeuren na overlijden. Per categorie kunt u uw keuze waarom u iets nalaat toelichten.

Ook kunt u andere belangrijke zaken vastleggen, zoals de namen van belangrjike personen, lidmaatschappen en abonnementen, bank- en geldzaken. Het dossier bevat ook nuttige tips over nalaten.

'Mijn wensen zijn goed in kaart gebracht. Een zorg minder voor mijn nabestaanden'

Met behulp van het nalatenschapsdossier kunt u voor u belangrijke gegevens vastleggen, informatie waarmee u uw nabestaanden helpt om uw wensen na overlijden in te willigen, de juiste personen te informeren en de juiste regelingen te treffen. U kunt dit handige dossier (24 pagina's, liggend A4-formaat) gratis bestellen via onze webwinkel.  

Uw nalatenschapsdossier en de notaris

Het is belangrijk dat u de wensen die u digitaal of op papier heeft vastgelegd via een testament laat vastleggen. Alleen via een testament kunt u uw wensen rechtsgeldig maken. Het LifeOnline dossier of het papieren dossier is een hulpmiddel en een goede voorbereiding bij het opstellen van uw testament, samen met de notaris. Wilt u meer weten over schenken en nalaten aan de Hersenstichting? Bestel dan onze gratis brochure Schenken en Nalaten aan de Hersenstichting.