Home
Zorg
Genomineerden 2013

Winnaar en genomineerden 2013

In oktober 2013 werd de winnaar van de Hersenbokaal 2013 bekendgemaakt. De gelukkige winnaars, de makers van de Werk App, ontvingen de subsidie van € 35.000 om hun project binnen twee jaar tot uitvoering te brengen.

Winnaar 2013: De Werk App

Jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben grote moeite om duurzaam aan de slag te komen op de arbeidsmarkt. Zij hebben niet alleen moeite met het vinden en uitvoeren van werk dat aansluit bij hun capaciteiten; zij ondervinden ook problemen bij het uitvoeren van taken en neventaken in het werk en het vinden van balans in hun dagelijks bestaan tussen inspanning (werken) en ontspanning (vrije tijd, sporten, uitrusten etc.).

De Werk App is een toepassing voor iPhone en iPad die mensen helpt om hun dagelijkse gang van zaken rond werk te structureren.
Het eerste prototype van de Werk App zal zich richten op alle ondersteunende informatie die nodig is voor het reistraject van het woon-werkverkeer. De app geeft o.a. aan wanneer de gebruiker naar zijn werk moet vertrekken, zorgt ervoor dat belangrijke zaken zoals de huissleutel niet vergeten wordt en geeft de juiste route, bus of tram aan. De app is als hulpmiddel onopvallend te gebruiken en daardoor niet stigmatiserend. De app is ook voor andere doelgroepen bruikbaar.

 

 

Overige genomineerden 2013

 

Persoonlijk logboek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Het logboek is bedoeld voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het logboek is voor de cliënt een belangrijke geheugensteun in een periode waarin veel gebeurt, ook wat betreft behandelingen. In het logboek is er een overzicht van wat er aan de hand is, welke behandelaars er zijn, welke behandelafspraken er zijn gemaakt en namen en adressen van de betrokken hulpverleners. Ook wordt er aangegeven wat de cliënt prettig vindt en wat niet. Het logboek wordt volledig op maat gemaakt voor de desbetreffende cliënt: er staat niet meer informatie in dan datgene dat voor die cliënt van belang is. De cliënt is eigenaar van het logboek en kan het meenemen naar de verschillende zorgverleners. Er wordt gewerkt aan een papieren versie en een digitale versie. Zo is er voor iedereen een bruikbaar logboek.

Golf voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Dit project richt zich op het verbeteren van de participatie, de vitaliteit en de kwaliteit van leven van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door middel van golf.

Het unieke van golf is dat door de handicapverrekening valide en invalide mensen op basis van gelijkwaardigheid tegen elkaar kunnen spelen. Golf nodigt uit tot bewegen, je grenzen verleggen en sociale contacten opbouwen, met volledig behoud van de eigen regie. Iedereen bepaalt zelf wanneer, hoe lang en hoe vaak, en met wie geoefend of gespeeld wordt. Golf bevordert hiermee de sociale integratie.

In dit project worden een aantal mensen met niet-aangeboren hersenletsel opgeleid om het GVB (golfvaardigheidsbewijs) te halen. Aan de hand van de opgedane ervaringen zal een handboek worden geschreven voor golf-instructeurs. Op deze wijze kunnen overal in Nederland mensen met niet-aangeboren hersenletsel opgeleid worden.