Home
Zorg
Genomineerden 2014

De winnaar is bekend!

Op de Publieksdag van de Hersenstichting is de Hersenbokaal 2014 uitgereikt aan Zorgbelang Gelderland voor het spel Een steekje los?

Via onze site werden meer dan 4000 stemmen uitgebracht op de drie genomineerden. De winnaar werd uiteindelijk bepaald door een combinatie van het jury-oordeel en de stem van het publiek.

Het spel Een steekje los? van Zorgbelang Gelderland kreeg de meeste stemmen en werd ook door de jury als beste beoordeeld. De winnaars krijgen € 35.000 om hun project tot uitvoering te brengen.

 

Lees hieronder meer over het winnende project en de overige genomineerden.

Winnaar 2014: Een Steekje Los? Een eigenwijs spel!

Kwaliteit van leven? Wat is dat? Hoe doe je dat? En is het mogelijk als je een (onzichtbare) (hersen)aandoening hebt? Hoe ga je om met reacties uit de omgeving, hoe kun je de aandoening accepteren en hoe kun je jouw kwaliteit van leven verbeteren?
De oplossing van deze vragen zal voor iedereen anders zijn. Dit spel biedt dé gelegenheid om spelenderwijs in gesprek te gaan over álle aspecten die te maken hebben met kwaliteit van leven. Het spel draagt bij aan begrip voor elkaar en participatie en integratie in de maatschappij. Het is niet alleen voor patiënten geschikt, maar ook voor de omgeving, familie, collega's, buurtbewoners en vrienden. Het spel kan tevens gebruikt worden als gespreksstarter of als communicatietool bij voorlichtingsbijeenkomsten, psycho-educatie, gespreksgroepen, studenten of voor thuis en op het werk (collega's, buurtbewoners en familieleden).
Het spel heeft zich in de eerste ontwikkelfase al bewezen en blijkt in een behoefte te voorzien. In dit project zal van het spel een app worden ontwikkeld om het voor een bredere doelgroep toegankelijk te maken. Het spel omvat veel hersenaandoeningen zoals NAH, dementie, depressie, angststoornis, bipolaire stoornis, autisme, AD(H)D en verslaving. Er zijn ook sets over ‘zelfregie', ‘eenzaamheid', 'in de wijk' en ‘multicultureel' ontwikkeld. Alle sets zijn te combineren met elkaar, zodat het spel op maat kan worden ingezet voor specifieke doelgroepen.
Om het gebruik van het spel te stimuleren worden er ook workshops op locatie gegeven, de Hersentour, door ervaringsdeskundigen en betrokkenen. Dit gebeurt op diverse locaties, bijvoorbeeld bij NAH-cafés, Alzheimercafés, AHDH-cafés, maar ook in buurtcentra en sociale wijkteams.

 

Overige genomineerden:

Een goede match tussen armondersteuning en cliënt!

Een mogelijk gevolg van hersenletsel is een functiebeperking van de arm en/of hand. Een goede match tussen een goed hulpmiddel bij een arm/hand-functiebeperking en de patiënt met hersenletsel leidt tot een grotere mate van zelfstandigheid. Op dit gebied is al veel onderzoek gedaan. Maar, niet alle zorgverleners en zorgverzekeraars - én zeker niet alle patiënten - zijn op de hoogte van deze hulpmiddelen ter ondersteuning van arm/handfunctie. In dit project zal een adviesprotocol worden gemaakt, die voor specifieke problemen van de individuele gebruiker de benodigde kennis en inzichten aandraagt. Hier kan men de juiste keuze maken. Het doel is om ervoor te zorgen dat de patiënt gebruik kan maken van de juiste hulpmiddelen voor zijn beperkingen. Dit vergroot de zelfredzaamheid en verhoogt de kwaliteit van leven.

Het protocol zal onder andere geschikt zijn voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, de ziekte van Parkinson, MS of ALS. De patiënt kan het adviesprotocol gebruiken vanaf het moment van een keuze maken tot de evaluatie van een hulpmiddel. Het protocol zal publiekelijk toegankelijk worden.

 

Van woonzorglocatie naar zelfstandig wonen

De stap van een woonzorglocatie naar zelfstandig wonen is voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel vaak erg groot. Niet alles gaat meer zoals vroeger, bepaalde dingen lukken niet meer en vaak is het sociale netwerk van iemand, na bijvoorbeeld een langdurige revalidatie, weggevallen. Om de terugkeer naar een eigen woning mogelijk te maken worden mensen met NAH in dit project begeleid en getraind, waarbij ze hun autonomie stukje bij beetje terug krijgen. Eigen regie over je leven hebben!
Hierbij is samenwerking met diverse partijen wel heel belangrijk. Denk aan het betrekken van de mantelzorgers, vrijwilligers, mensen in de wijk, en andere organisaties die van belang zijn. Met de huidige maatschappelijke ontwikkeling naar een participatiemaatschappij en de veranderingen in de zorgwetten zullen mensen veel meer op zichzelf en hun omgeving worden aangewezen. Het is dus belangrijk dat zij dan ook de handvaten hebben om dit proces tot een goed einde te brengen. In dit project wordt een woontrainingsprogramma ontwikkeld waarbij de taakbeschrijving per hulpverlener wordt vastgelegd. Het programma geeft sturing aan het integratieproces, zowel aan de patiënt als de hulpverlener.