Home
Zorg
Genomineerden 2015

Winnaar 2015 bekend!

Donderdag 15 oktober jl. werd tijdens de Publieksdag de Hersenbokaal 2015 uitgereikt. Het project Speels Brein was de verrassende winnaar!

Er waren drie mooie projecten genomineerd waarbij voorlichting voor en door jongeren met en over hersenaandoeningen centraal stond. Het is belangrijk om informatie af te stemmen op de belevingswereld die passend is bij de leeftijd. Ook de voorlichting aan de ouders/verzorgers heeft de nodige aandacht binnen deze projecten. (H)erkenning staat voorop!

De drie projecten zijn beoordeeld door een jury en ook u heeft uw stem uitgebracht. Het oordeel van de jury gaf uiteindelijk de doorslag en de projectleider van Speels Brein kreeg de cheque van € 35.000 en de Hersenbokaal overhandigd.

 

Lees en bekijk hieronder meer over de winnaar en de andere genomineerden.

De winnaar: Speels Brein

Speels Brein is een voorlichtings- en doeprogramma dat de neurocognitieve ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar met hersenletsel stimuleert. De makers willen meer weten over de ontwikkeling van waarneming, aandacht en (werk)geheugen van heel jonge kinderen. Het eindproduct zal bestaan uit het gelijknamige boek Speels Brein voor ouders, een draaiboek voor een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders en een website. Net als een verhaaltje voor het slapen gaan kan Speels Brein tot de dagelijkse routine gaan behoren.
Een project van: Marleen van der Wees, Libra Revalidatie Audiologie, locatie Blixembosch.
  

Overige genomineerden:

 

BijDeHand!

Het project BijDeHand! wil de kwaliteit van leven en de mogelijkheden binnen het (regulier) onderwijs voor kinderen en jongeren niet-aangeboren hersenletsel (NAH) verbeteren met een landelijk, interactief school- en thuisprogramma. Het project bestaat uit de uitbreiding en landelijke implementatie van het al gerealiseerde succesvolle handboek Ik hou nog steeds van appeltaart met een toepassingsgerichte Waaier. Ook biedt het een thuis- en onderwijslespakket met een Prikkelwijzer en een film waarin leerlingen vertellen over hun NAH.

Een project van: Suzanne de Roos; Kinderbrigade - Orthopedagoog, NAH-begeleider, Onderwijskundige, en Diana-Moonen de Zwaan; Medifa, coaching en ouder van kind met NAH.

 

Friends4Future

De makers van Friends4Future willen in een ‘voor en door jongeren'-formule voorlichting geven over de eigen hersenaandoening. Zo leren studenten kijken naar hun sterktes en zwaktes en hoe ze die in hun sociale omgeving kunnen inzetten. Zowel hun eigenwaarde als hun deelname aan de samenleving worden vergroot. Ook medestudenten krijgen een toegevoegde leerervaring omdat ze als hulp of buddycoach kunnen worden ingezet.
Een project van: Inge Verhoeven, TNO Delft en lectoraat Revalidatie Haagse Hogeschool.