Home
Zorg
Hersenletsel en zorg
Delen

Hersenletsel en zorg

In 2016 hebben we dankzij uw hulp veel bereikt. We zijn een stap dichterbij verbeterde zorg voor volwassenen met traumatisch hersenletsel gekomen en er is een tweede zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) gelanceerd, specifiek voor kinderen & jongeren (t/m 25 jaar). Er zijn aansluitend vier pilotregio’s in november 2016 gestart om met bijdrage van de Hersenstichting anderhalf jaar lang deze zorgstandaard in de praktijk te brengen. Tevens is er een derde zorgstandaard onderweg!

De Hersenstichting heeft als één van de ambities het verbeteren van patiëntenzorg. Om dit te bereiken doet zij onderzoek, voert zij vernieuwende projecten uit en brengt zij professionals bij elkaar om hen te verbinden, kennis te delen en te borgen.

 

Wij volgen de actuele ontwikkelingen in de zorgverlening op de voet en vragen aandacht voor mensen met een hersenaandoening. In 2011 liet de Hersenstichting een onderzoek uitvoeren naar de zorgverlening aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De uitkomsten hiervan staan beschreven in het rapport Navigeren naar Herstel.

 

Naar aanleiding van dit rapport heeft de Hersenstichting het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor volwassenen en kinderen en jongeren. Daarnaast wordt een Platform Hersenletsel ontwikkeld om kennis en kunde op het gebied van hersenletsel breed te bundelen, delen en te borgen.

 

Een (terug)blik op vooruit!

Wilt u meer lezen over wat we bereikt hebben en wat onze plannen zijn voor 2017? U leest hier meer over op de website van zorgstandaard niet-aangeboren hersenletsel.  

 

 

 

 

 

 

Dit is contactinfo