Home
Zorg
Hersenletsel en zorg
Delen

Hersenletsel en zorg

Eén van de ambities van de Hersenstichting is het verbeteren van patiëntenzorg. Om dit te bereiken doen we onderzoek, voeren we vernieuwende projecten uit en brengen we professionals bij elkaar om hen te verbinden, kennis te delen en te borgen. 


Zorg begint met zichtbaarheid. Hersenpatiënten hebben te kampen met een complexe aandoening. Gevolgen van hersenaandoeningen kunnen fysiek, cognitief en psychisch van aard zijn. De patiënt vindt echter niet altijd de juiste zorg. Dit kan beter. De Hersenstichting wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van een sluitende zorgketen. Het doel is de zorgvraag van de patiënten beter aan te laten sluiten bij het zorgaanbod en de hersenpatiënt zichtbaar te maken, zodat zij beter (h)erkend worden.

De Hersenstichting volgt de actuele ontwikkelingen in de zorgverlening op de voet en vraagt aandacht voor mensen met een hersenaandoening. In 2011 liet de Hersenstichting een onderzoek uitvoeren naar de zorgverlening aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De uitkomsten hiervan staan beschreven in het rapport Navigeren naar Herstel

 

Naar aanleiding van dit rapport heeft de Hersenstichting het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor Volwassenen en voor Kinderen & Jongeren. Daarnaast wordt een Platform Hersenletsel ontwikkeld om kennis en kunde op het gebied van hersenletsel breed te bundelen, delen en te borgen.


 

 

Lees verder op www.zorgstandaardnah.nl

 Wilt u deze ontwikkelingen op de voet volgen? Lees dan verder op www.zorgstandaardnah.nl!

 

Dit is contactinfo