Home
Zorg
Hersenletsel en zorg
Zorgstandaard THL Volwassenen
Delen

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Volwassenen

De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek dat de Hersenstichting in 2011 heeft laten uitvoeren onder patiënten, mantelzorgers, professionals en brancheorganisaties (Navigeren naar Herstel). Uit dit onderzoek blijkt dat de zorg bij hersenletsel als doolhof wordt ervaren. Ook werden een aantal knelpunten benoemd. Met de Zorgstandaard worden deze aangepakt.

In de Zorgstandaard is vastgelegd welke behandeling en begeleiding patiënten mogen verwachten. De Zorgstandaard beschrijft op een heldere manier hoe zorg optimaal en integraal georganiseerd kan worden zodat de patiënt de best mogelijke behandeling en begeleiding krijgt bij traumatisch hersenletsel (THL).

 

Naast de Zorgstandaard is ook een gebruikersversie geschreven, speciaal voor patiënten en hun omgeving. U leest in deze verkorte versie meer informatie over welke behandeling en begeleiding de patiënt van zorgverleners mag verwachten.

 

Zorgstandaard en gebruikersversie

Op 31 januari 2013 ondertekenden zeventien organisaties een intentieverklaring om zich te committeren aan de ontwikkeling en implementatie van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL). Het ging hierbij om patiëntenverenigingen, beroepsorganisaties en landelijke zorgorganisaties.  Op 26 juni 2014 is de definitieve Zorgstandaard THL gelanceerd. De Zorgstandaard werd daarbij door vijftien organisaties geautoriseerd.

 

 

Meer informatie

U leest meer informatie in zowel de Zorgstandaard Traumatich Hersenletsel en de gebruikersversie. Deze kunt u bestellen en downloaden in de webwinkel.

Terugblik Slotconferentie 16 februari 2017

Tijdens de Slotconferentie op 16 februari 2017 kwamen 150 zorgprofessionals bijeen in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) Volwassenen is in een pilot van twee jaar succesvol toegepast in acht regio’s. Bij deze slotconferentie presenteerden zij hun resultaten en werd de pilot afgesloten.

 

De Hersenstichting wil dat de Zorgstandaard de komende jaren ook écht overal wordt toegepast in de dagelijkse praktijk. Daarom organiseerde zij deze conferentie om kennis en ervaringen van de pilotregio’s landelijk te delen en uit te rollen.

 

Tijdens deze middag werd benadrukt dat er in de afgelopen vier jaar een belangrijke en bijzondere ontwikkeling in het veld heeft plaatsgevonden. Vanaf het ontstaan van de Zorgstandaard THL in 2013 tot de pilotfase van de implementatie zijn vele (zorg)professionals, patiënten en naasten betrokken geweest. Zonder hun inzet was dit niet gelukt.

 

De Hersenstichting blijft zich inzetten voor goede zorg bij traumatisch hersenletsel. De Zorgstandaard THL is tevens ter registratie aangeboden om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister van het Zorginstituut. Het Zorginstituut bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen.

 

 

 

 

 


Dit is contactinfo