Home
Zorg
Leven met een hersenaandoening
Leven met een hersenaandoening
Delen

Leven met een hersenaandoening

Eén van de ambities van de Hersenstichting is het verbeteren van patiëntenzorg. Om dit te bereiken doen wij onderzoek, voeren we vernieuwende projecten uit en brengen we professionals bij elkaar om hen te verbinden, kennis te delen en te borgen. Wij willen een bijdrage leveren om de zorg landelijk goed te organiseren en om de maatschappelijke participatie van mensen met een hersenaandoening te stimuleren.

Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand met een hersenaandoening. De gevolgen van een hersenaandoening zijn zeer divers en kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. Dit geldt voor degene met de hersenaandoening, maar ook voor zijn of haar omgeving. Hersenletsel heb je nooit alleen. Mensen met een hersenaandoening willen, net als ieder ander, meedoen aan de samenleving. Werk of studie, activiteiten, goede zorg en sociale contacten zijn belangrijk. In de loop der jaren is hier meer aandacht voor gekomen. Zo zijn er gespecialiseerde jobcoaches, activiteitencentra en ontmoetingsgelegenheden en wordt er hard gewerkt aan de kwaliteitscriteria voor de zorg.

 

Zorg begint met zichtbaarheid. Hersenpatiënten hebben te kampen met een complexe aandoening. Gevolgen van hersenaandoeningen kunnen fysiek, cognitief en psychisch van aard zijn. De patiënt vindt echter niet altijd de juiste zorg. Dit kan beter. De Hersenstichting wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van een sluitende zorgketen. Het doel is het zorgaanbod beter aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënten en de hersenpatiënt zichtbaar te maken, zodat zij beter (h)erkend worden. Hiertoe heeft de Hersenstichting het initiatief genomen tot het ontwikkelen van Zorgstandaarden Traumatisch Hersenletsel voor Volwassenen en voor Kinderen & Jongeren. Tevens wordt er een landelijk Platform Hersenletsel ontwikkeld om kennis en kunde op het gebied van hersenletsel breed te delen en te borgen.

 

Wilt u meer weten, kijk in het menu aan de linkerkant van deze pagina.

Dit is contactinfo