Home
Zorg
Onderzoek
Delen

Onderzoek

U leest hier een kort overzicht van relevante onderzoeken op het gebied van zorg, maatschappelijke participatie en hersenletsel als gevolg van een hersenaandoening.

De Hersenstichting heeft in 2011 onderzoeksbureau Conclusion opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de zorg voor mensen met hersenletsel kan verbeteren. De patiënten weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun zorgvraag en de afstemming en samenhang in de zorg ontbreekt vaak.

 

Dit resulteerde in een onderzoek naar de ervaren knelpunten van patiënten in hun route door de zorg van de acute fase tot in de chronische fase thuis waar men het dagelijks leven weer oppakt. Hun zoektocht naar de gewenste zorg en de verbeterkansen zijn in dit rapport in kaart gebracht.

 

Naar aanleiding van dit rapport werd besloten om de ontwikkeling van een Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor Volwassenen en een Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel voor kinderen en jongeren te ondersteunen en te faciliteren.

Lees hier meer over de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor volwassen en over de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel kinderen en jongeren.  

 

Het rapport Navigeren naar herstel is te downloaden als pdf: klik hier.

Meer onderzoeken

Een greep uit onze maatschappelijke onderzoeken die de Hersenstichting financieert of op andere wijze een bijdrage aan levert:

 

  • FAST@HOME (De Haagse Hogeschool, Sophia Revalidatie, het Rijnland Revalidatiecentrum en het Leids Universitair Medisch Centrum)

Doel: Een onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van nieuwe behandelmethodes ten behoeve van revalideren in de thuissituatie die de behandeling door revalidatieprofessionals ondersteunen.

 

FAST@HOME stelt een digitale revalidatieomgeving samen, bestaande uit een geïntegreerd aanbod van relevante e-health interventies zoals games, e-coaching en draagbare technologie. U leest hier meer informatie over het onderzoek FAST@HOME.

 

  • Geen kopzorg door nazorg (Hogeschool Windesheim)

Doel: Ontwikkelen van digitaal cliëntvolgsysteem voor het beter volgen en monitoren van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Op deze manier kunnen signalen en gevolgen van hersenletsel eerder worden (h)erkend door de patiënt, naasten en betrokken professionals, zodat eerder de juiste zorg geboden kan worden.

 

Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een digitale Hoofdletsel-Nazorgmonitor voor en door mensen met hersenletsel, waarmee de cliënt zelf de gevolgen van zijn opgelopen letsel kan monitoren.

 

  • Huisartsentool (Maastricht University)

Doel: Ontwikkelen van een digitale beslisboom voor huisartsen om (de late gevolgen van) hersenletsel beter te (h)erkennen en diagnosticeren. De huisarts speelt een belangrijke rol bij het in beeld houden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en is de poortwachter tot de juiste nazorg voor vele cliënten.

 

  • Meedoen?!

Doel: Om meer kennis en inzicht te verwerven draagt de Hersenstichting vier jaar lang bij aan het Nederlandse onderzoek Meedoen?! van dr. A.J. de Kloet en zijn onderzoeksteam. Deze studie richt zich op de mogelijke gevolgen van NAH voor kinderen (4-12 jaar), jongeren en jongvolwassenen (13-25 jaar) en hun gezin.

 

In september 2015 is dit onderzoek gestart en werkt inmiddels samen met dertien deelnemende revalidatiecentra in Nederland. U leest hier meer informatie over het onderzoek Meedoen?!.

 

  • MovieTrial (Erasmus Medisch Centrum)

Doel: Ontwikkelen van informatievoorziening op de Spoedeisende Hulp (SEH) in het ziekenhuis in de vorm van een korte film en folder. Deze informatievoorziening moet mensen met licht traumatisch hoofd-/hersenletsel na een val of een klap op het hoofd na een bezoek aan de SEH beter informeren over de mogelijke klachten en gevolgen. 

 

Ook start er een effectstudie om het effect van deze methode van informatievoorziening te toetsen. 

 

  • Participatie van kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH): een multicenter follow-up studie in de revalidatie (Sophia Revalidatie)

Doel: Inzicht krijgen in de participatieproblemen bij kinderen en jongeren van 4 tot en met 25 jaar met hersenletsel; in de thuissituatie, op school en/of werk, het ‘meedoen' in de samenleving en de impact op het gezin.

 

  • Programma Gewoon Bijzonder - NAH Netwerk (Windesheim, Heliomare, Vilans & Maastricht University), mede mogelijk gemaakt door ZonMW

Doel: Gegevens (dataset) verzamelen op het gebied van cijfers en kennis over Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), zeggenschap van mensen met NAH bevorderen ten behoeve van het verbeteren van de zorg en onderzoek naar het vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen met NAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is contactinfo