Home
Zorg
Onderzoek
FAST@HOME
Delen
 

FAST@HOME

Fast@Home is een onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van nieuwe behandelmethodes ten behoeve van revalideren in de thuissituatie die de behandeling door revalidatieprofessionals ondersteunen. FAST@HOME stelt een digitale revalidatieomgeving samen, bestaande uit een geïntegreerd aanbod van relevante e-health interventies zoals games, e-coaching en draagbare technologie.

FAST@HOME wil thuis revalideren voor mensen na een beroerte (ook wel CVA genoemd) mogelijk maken, tijdens én na een revalidatiebehandeling. De Haagse Hogeschool werkt in dit project vier jaar samen met meer dan tien partners, waaronder de Hersenstichting. De naam van het project FAST@HOME staat voor Fit After STroke (fit na een beroerte).

 

Op basis van de wensen van professionals, patiënten en mantelzorgers wordt een digitale omgeving samengesteld vanuit bestaande E-health kennis en toepassingen, zoals (brain)games, e-coaching en draagbare technologie. Tegelijkertijd onderzoekt FAST@HOME de effectiviteit van de nieuwe behandelmethode.

 

Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van E-Health interventies, terwijl deze in ruime mate voorhanden zijn voor de revalidatie na een beroerte. Voorbeelden van beschikbare e-health interventies zijn diverse applicaties voor cognitieve revalidatie als BrainGymmer en de Oefen App Beroerte ontwikkeld door onder andere het UMC Utrecht Hersencentrum en de oefenbibliotheek Revalidatie na een beroerte van Physitrack.

 

Van deze e-health interventies in de zorg na een beroerte is bekend dat ze effectief zijn en leiden tot een grote patiënttevredenheid. Door het overweldigende en snel groeiende aanbod van e-health toepassingen is het maken van een onderbouwde en passende keuze door de revalidatieprofessional nauwelijks mogelijk.

 

Betrokken professionals in dit project (zoals revalidatieartsen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten), geven aan dat zij behoefte hebben aan bewezen behandelprogramma’s die thuis uitgevoerd kunnen worden én effectief en inspirerend zijn. Op deze manier kunnen zij de patiënt na revalidatie blijven begeleiden, coachen én het behandelproces blijven monitoren.

Toename aantal patiënten

Op dit moment zijn er in Nederland naar schatting 174.000 mensen die een beroerte hebben gehad. Jaarlijks komen er ongeveer 45.000 nieuwe patiënten bij. Geschat wordt dat het aantal beroertes per jaar tussen 2005 en 2025 met 43% toeneemt door de vergrijzing, toename van diabetespatiënten en verbeterde overleving na hartinfarct (bron: RIVM).

 

Ongeveer 30% tot 78% van de patiënten die een beroerte overleeft, houdt last van fysieke stoornissen (zoals halfzijdige verlamming) en cognitieve stoornissen (problemen met aandacht, geheugen, communicatie en informatieverwerking). Dit leidt tot beperkingen in dagelijkse activiteiten, autonomie en participatie.

 

Een beroerte wordt daarom gezien als een chronische aandoening; de gevolgen vergen levenslang investeren in fysiek en mentaal functioneren. Revalidatie is vooral gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de patiënt na een beroerte en hun mantelzorgers.

 

Het gebruik van ICT-ondersteunde interventies voor patiënten thuis, zou in deze situatie een uitkomst kunnen bieden: het biedt ongekende mogelijkheden om de revalidatie en chronische zorg te verrijken en tegelijkertijd efficiënter te maken.

 

Dit project wordt onder andere gevormd door De Haagse Hogeschool, Sophia Revalidatie, het Rijnland Revalidatiecentrum en het Leids Universitair Medisch Centrum als toonaangevende kennisinstellingen op het gebied van revalidatie van patiënten ná een beroerte.

Dit is contactinfo