Delen

Het Fitte Brein

Ook in 2017 zijn de Hersenstichting, Alzheimer Nederland en de Edwin van der Sar Foundation partners van Het Fitte Brein! Deze serie van gratis publiekslezingen door professor Dick Swaab, professor Erik Scherder en voormalig Olympisch kampioen Ard Schenk belicht het belang van lichaamsbeweging voor fitte en gezonde hersenen. Het is een onderwerp dat goed aansluit bij de activiteiten en de projecten van deze drie stichtingen, die met hun financiële bijdrage zorgdragen voor een verdere continuering van de populaire reeks lezingen.

Volgende editie op 23 september in Doetinchem

De volgende editie van Het Fitte Brein vindt plaats op 23 september 2017 in het Amphion theater in Doetinchem.Sprekers Ard Schenk, Dick Swaab en Erik Scherder zullen deze middag ieder vanuit hun eigen perspectief de invloed van bewegen en het gebruik van het brein bij jongeren en ouderen bespreken. Ook onze ambassadeur Willem Philipsen vertelt als gastspreker zijn verhaal.

 

Uiteraard vindt voorafgaand aan de lezing een informatiemarkt plaats. Ook vindt er een boekenverkoop plaats (u kunt alleen contant betalen). De boeken kunnen na de lezing gesigneerd worden door de sprekers.

Programma

  • 12.00 uur - 13.00 uur: Inloop met standjes en boekverkoop
  • 13.00 uur - tot circa 16.15: Lezing
  • 16.15 uur: Boekverkoop/sigeneren

 

Locatie

Schouwburg Amphion
Hofstraat 159, 7001 JD Doetinchem

Aanmelden

Aanmelden is gratis maar verplicht! U kunt zich vanaf 1 september om 12:00 uur aanmelden voor Het Fitte Brein via deze website.

Dit is contactinfo