´╗┐ Het Fitte Brein - Hersenstichting
Delen

Het Fitte Brein

Ook in 2017 zijn de Hersenstichting, Alzheimer Nederland en de Edwin van der Sar Foundation partners van Het Fitte Brein! Deze serie van gratis publiekslezingen door professor Dick Swaab, professor Erik Scherder en voormalig Olympisch kampioen Ard Schenk belicht het belang van lichaamsbeweging voor fitte en gezonde hersenen. Het is een onderwerp dat goed aansluit bij de activiteiten en de projecten van deze drie stichtingen, die met hun financiële bijdrage zorgdragen voor een verdere continuering van de populaire reeks lezingen.

Dit is contactinfo