De hersenen beter bereikbaar maken

Onze hersenen zijn goed beschermd door de schedel, die klappen van buitenaf opvangt. En door de bloed-hersenbarrière, die voorkomt dat schadelijke stoffen in de hersenen kunnen komen. Dit heeft één groot nadeel: het maakt het behandelen van hersenaandoeningen enorm moeilijk, want hierdoor kunnen ook sommige medicijnen de hersenen niet bereiken.

De Hersenstichting steunt meerdere projecten, zodat de hersenen beter bereikbaar worden voor de behandeling van hersenaandoeningen.

Onderzoeken naar beroerte

Na een beroerte is er vaak blijvende schade en heb je als patiënt hulp nodig van anderen. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de patiënt als de familie.

Daarom steunt de Hersenstichting verschillende projecten om een beroerte te kunnen voorkomen, beter te behandelen en om de kwaliteit van leven van mensen met beroerte en hun naasten te verbeteren.

Onderzoeken naar parkinson

Parkinson is een progressieve aandoening. Dit betekent dat de ziekte langzaam erger wordt. De komende jaren zal het aantal mensen met parkinson in Nederland enorm toenemen, van 53.000 patiënten nu naar 82.600 patiënten in 2040. Die groeiende groep patiënten willen we zoveel mogelijk helpen.

De Hersenstichting steunt daarom verschillende onderzoeken en projecten om parkinson beter te behandelen en om de kwaliteit van leven van mensen met parkinson en hun naasten te verbeteren.

Onderzoeken naar dementie

Dementie is een hersenaandoening die enorme gevolgen heeft. Dementie is de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland en daarmee een van de grootste uitdagingen van deze eeuw.

Daarom steunt de Hersenstichting verschillende onderzoeken en projecten om dementie te kunnen voorkomen, beter te behandelen en om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.

Weer aan het werk na een hersenaandoening

Door (de gevolgen van) een hersenaandoening kun je last blijven houden van problemen met denken. Dat kan op verschillende manieren vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld op je werk. Je doet hierdoor soms langer over je werk, of vindt het moeilijk om je aandacht erbij te houden. Ook kun je sneller moe zijn. De klachten en de ernst ervan kunnen per persoon verschillen.

De Hersenstichting draagt bij aan dit project om een onderzoek te ontwikkelen dat inzicht geeft in de gevolgen van een hersenaandoening voor werk. Hiermee kunnen mensen met de juiste adviezen sneller en beter aan het werk, wat de kwaliteit van leven verbetert.

Behandeling tegen slapeloosheid (insomnie) voor iedereen toegankelijk maken

De Hersenstichting steunt onderzoek om een goede behandeling tegen slapeloosheid (insomnie) voor iedereen toegankelijk te maken. Als mensen met slaapproblemen sneller toegang hebben tot een behandeling, leidt dit eerder tot een betere nachtrust. Hierdoor hebben ze een kleinere kans op andere klachten en hersenaandoeningen.

Slapend van je angst afkomen: droom of werkelijkheid?

De Hersenstichting draagt bij aan onderzoek van het Amsterdam UMC. De onderzoekers willen weten of een bestaande behandeling tegen slapeloosheid ook helpt bij mensen met een angststoornis die slecht slapen. Als mensen met angstklachten beter slapen, kan hun angst beter behandeld worden. Hierdoor verbetert voor hen de kwaliteit van leven. Een op de drie mensen in Nederland krijgt te maken met angstklachten.

De rol van de darmen bij hersenaandoeningen

Gezonde darmen, gezonde hersenen? Hoe zit dat?

De onderzoekers willen meer te weten komen over de invloed van de darmen bij veel voorkomende hersenaandoeningen. Het gaat om de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, schizofrenie en bipolaire stoornis. In Nederland hebben meer dan 400.000 mensen last van een van deze aandoeningen.

Wil je weten hoe de procedure voor onderzoeksaanvragen in elkaar steekt of welke eisen we aan onderzoeken stellen? Of heb je misschien vragen over hoe onderzoek wordt uitgevoerd? Bekijk dan onze webpagina over de werkwijze van onderzoek.

Behandeling van CADASIL

Dit onderzoek heeft geleid tot meer kennis over de aandoening CADASIL en een mogelijke behandeling die CADASIL kan stoppen of zelfs voorkomen. Dit biedt hoop voor mensen met deze hersenaandoening, voor wie er nu nog geen behandeling is.

Ook kan deze vorm van gentherapie in de toekomst mogelijk ook worden ingezet voor andere erfelijke hersenaandoeningen.

Ommetje app ook voor mensen met een beperking beschikbaar maken

De Hersenstichting draagt bij aan onderzoek van Basalt Revalidatie. De onderzoekers willen manieren vinden om de app Ommetje van de Hersenstichting te verbeteren voor mensen met een beperking. Dat is belangrijk, omdat mensen met een beperking zo ook de app kunnen gebruiken om bewegen leuker en makkelijker te maken.

Beter herstellen na traumatisch hersenletsel

Als je hoofd een plotselinge klap krijgt, kunnen je hersenen schade oplopen. Dat noemen we traumatisch hersenletsel. Je kunt direct na het letsel klachten krijgen, maar ook zelfs jaren later nog. Dat komt omdat je hersenen in de dagen na het ongeluk reageren alsof er een ontsteking is. Je hersenen zwellen dan op en komen klem te zitten in je schedel. Dat kan voor ernstige klachten zorgen die je pas later opmerkt.

De onderzoekers, onder leiding van prof. Wilco Peul, willen de kans op latere klachten verkleinen door het toepassen van het bestaande medicijn Cinryze.

 

Betere zorg voor jongeren na niet- aangeboren hersenletsel (NAH)

Jongeren met hersenletsel en hun familie krijgen vaak niet de juiste zorg. Hun problemen worden niet altijd goed herkend en het duurt vaak lang voordat ze een goede behandeling krijgen. Kortom: jongeren met NAH krijgen niet altijd de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plek.

De Hersenstichting draagt met € 201.000 bij aan een project van Basalt Revalidatie. Doel van het project is om jongeren tot 25 jaar met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH) betere zorg te geven.

Onderzoek naar de bestaande behandeling CFX na een hersenschudding

Bij een hersenschudding gaan klachten als hoofdpijn en misselijkheid meestal na een paar dagen of weken weer weg. Maar 10 tot 30% van de mensen met een hersenschudding houdt langer dan 3 maanden last van klachten zoals vermoeidheid en overprikkeling. Sommige mensen gaan daarom naar Amerika voor een behandeling die CFX heet. Die behandeling is erg duur en wordt niet vergoed door je zorgverzekering. Ook is het nog niet bewezen dat deze behandeling ook echt werkt.

De onderzoekers willen onder andere graag weten of CFX helpt als je na een hersenschudding langer last hebt van klachten. En als dat zo is, willen ze ook weten hoe dat precies werkt.

Minder moe na hersenschade

In 2019 waren er bij de huisarts 777.000 mensen bekend met een aandoening die kan leiden tot niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zoals een beroerte en traumatisch hersenletsel. De Hersenstichting draagt bij aan onderzoek van de Universiteit Maastricht, onder leiding van Caroline van Heugten en Tom Smejka. De onderzoekers willen patiënten helpen die na hersenschade vaak moe zijn. Het gaat om mensen die een beroerte hebben gehad, of hersenschade hebben na een ongeluk.

Wat doet COVID-19 met je hersenen?

In 2020 was er één ding dat ons leven beheerste: COVID-19. Over de gevolgen op de lange termijn is vrijwel niets bekend. Wel lijkt het erop dat COVID-19 ook de hersenen aantast. Het is nog niet duidelijk hoe COVID-19 de hersenen beschadigt en waar mensen na de ziekte nog last van kunnen hebben. Daarom is er ook geen goede behandeling. De Hersenstichting draagt met € 325.000 bij aan onderzoek onder leiding van Caroline van Heugten en Janneke Horn. De onderzoekers willen weten of COVID-19 inderdaad voor hersenschade zorgt. En als dat zo is, hoe dat gebeurt en welke schade dat is.

The Migraine – WHAT! Study

Volgens het RIVM is ruim een kwart miljoen mensen met migraine bekend bij de huisarts. Migraine is een aanval van hoofdpijn, die dagen kan duren. Doorgaan met dagelijkse dingen lukt nauwelijks meer. De Hersenstichting ondersteunt ‘The Migraine – WHAT! Study’ van onderzoeker dr. Gisela M. Terwindt. Dit onderzoek probeert de exacte rol van hormoonschommelingen bij migraine-aanvallen bij vrouwen te achterhalen en een preventieve behandeling te vinden. 

VR behandeling bij achterdocht door psychose

Mensen met een psychose zien overal aanwijzingen dat anderen hen kwaad willen doen. Ze weten zeker dat ze gevaar lopen, terwijl dat niet zo is. Zulke extreme achterdocht maakt bang en gestrest. De achterdocht zorgt er voor dat mensen zich terugtrekken uit het gewone dagelijkse leven. Wim Veling (UMCG) doet onderzoek naar een VR-behandeling voor mensen met extreme achterdocht door een psychose.

Behandeling van clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een van de meest extreme vormen van pijn en wordt daarom soms ‘zelfmoordhoofdpijn’ genoemd. 12.200 mensen waren er in 2021 bij de huisarts bekend met clusterhoofdpijn. Dr. Rolf Fronczek (LUMC) doet onderzoek naar een nieuwe behandeling met een GON-injectie. 

Op naar een Gezonde Generatie

De Hersenstichting draagt met ruim € 200.000 bij aan het programma Gezonde Generatie. Dit is een samenwerking van 24 gezondheidsfondsen, waaronder de Hersenstichting. Het doel hiervan is om de Nederlandse jeugd zo gezond mogelijk te maken. Het gaat hierbij om lichamelijke gezondheid, maar ook om mentale gezondheid. De Hersenstichting zet zich samen met andere partners binnen de Gezonde Generatie in op het thema mentale gezondheid.

Voor onderzoekers

De Hersenstichting financiert wetenschappelijk hersenonderzoek en (implementatie) projecten om resultaten uit onderzoek verder te brengen die passen binnen de strategie van de Hersenstichting. Bent u een onderzoeker en wilt u graag subsidie aanvragen?

Meer over onze subsidies
Lees meer over onze werkwijze

Deelnemers gezocht

Hersenaandoeningen voorkomen, behandelen en mensen met een hersenaandoening mee laten doen in de maatschappij; dat is ons doel! Dat doen we onder andere door onderzoek en innovaties te financieren. Jij kunt ons helpen dit doel te bereiken! Want voor goed onderzoek zijn voldoende deelnemers nodig. Wil je meedoen aan onderzoek? Ontdek hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Andere onderzoeken / projecten van de Hersenstichting