Er zijn honderden verschillende hersenaandoeningen, maar je hebt maar één stel hersenen. 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Van dementie, parkinson, een beroerte, depressie en migraine tot hersenletsel na een ongeluk. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Een hersenaandoening zet niet alleen jouw leven op z’n kop, maar ook dat van je omgeving. Vroeg of laat raakt het ons allemaal. 

Dit moet stoppen. In veel gevallen bestaat er echter nog geen behandeling die de aandoening kan vertragen of stoppen. Leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen is dan de enige optie.

Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren in baanbrekende oplossingen die meerdere hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken maken we onderzoek mogelijk. We laten fundamenteel onderzoek doen, en bijvoorbeeld onderzoek naar de effecten van nieuwe behandelingen. Verder stimuleren we onderzoek naar technieken om beter te kunnen zien wat er precies in de hersenen gebeurt. Zo werkt de Hersenstichting aan de toekomst van de patiënt van morgen, maar ook aan die van de patiënt van nu.

Procedure voor onderzoeksaanvragen

Gekwalificeerde onderzoekers, verbonden aan neurowetenschappelijke instituten en onderzoekscentra, kunnen bij de Hersenstichting een aanvraag indienen om subsidie voor hun onderzoek te krijgen. Binnenlandse en buitenlandse referenten, die gespecialiseerd zijn in de diverse onderwerpen van de aanvragen beoordelen deze aanvragen.

Door deze beoordeling valt een eerste deel van de aanvragen af. De overblijvende groep wetenschappers mag een uitgebreide aanvraag schrijven. De Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie (AWI) beoordeelt deze aanvragen. De AWI bestaat uit deskundigen op het gebied van hersenaandoeningen en hersenonderzoek (clinici en wetenschappers). De AWI brengt uiteindelijk een goed onderbouwd advies uit aan het bestuur van de Hersenstichting over de te honoreren onderzoeken.

Eisen aan onderzoek

De AWI beoordeelt of een onderzoek werkelijk bijdraagt aan oplossingen of een beter leven. Ook beoordeelt zij de onderzoeksmethode en kijkt zij uiterst kritisch naar het nut van de inzet van patiënten. Voor de betrokkenheid van patiënten is toestemming nodig van de Medisch Ethische Toetsingscommissie.

Voor het inzetten van onderzoek met proefdieren is een toetsing vereist. Er wordt gekeken of er alternatieven zijn. Is dat niet het geval en zijn dierproeven onvermijdelijk, eist de Hersenstichting een zorgvuldige inzet van de dieren. Elk onderzoek moet voldoen aan alle wettelijke eisen uit de Wet op de dierproeven en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. In Nederland zijn dierproeven verboden, tenzij gericht op het belang van de gezondheid of de voeding van mens of dier en als er geen alternatieven zijn.

Levensreddende oplossingen voor ernstige ziekten

Wij begrijpen dat sommige mensen moeite hebben met dierproeven in wetenschappelijk onderzoek. Helaas zijn dierproeven in een deel van het onderzoek naar hersenziekten nog onvermijdelijk. Gelukkig zijn voor het overgrote deel van de onderzoeken geen dieren meer nodig. Daar is de afgelopen tientallen jaren al veel in verbeterd. Waar mogelijk maken onderzoekers van alternatieven gebruik, bijvoorbeeld van computermodellen. Daarom is het aantal proefdieren voor onderzoek naar hersenaandoeningen de afgelopen jaren structureel gedaald. En we blijven actief bevorderen dat onderzoekers de komende jaren steeds meer alternatieven voor proefdieren vinden. Maar helaas niet voor alle typen van onderzoek bestaan al geschikte alternatieven voor dierproeven.

Ons standpunt over het gebruik van dierproeven

De Hersenstichting is lid van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) in Nederland. De twintig gezondheidsfondsen van de SGF hebben een gezamenlijk standpunt over de inzet van dierproeven geformuleerd.

Wilt u een onderzoek mogelijk maken?

Particuliere gevers kunnen via de Hersenstichting een onderzoek mogelijk maken naar een door henzelf gekozen hersenaandoening. Ook kan de gever een voorkeur aangeven voor een onderzoeker of onderzoeksproject. Het project van uw voorkeur moet wel passen binnen ons beleid. U kunt ook financieel bijdragen aan een lopend onderzoek dat u zelf kunt uitkiezen uit onderzoek dat de Hersenstichting al ondersteunt.

Voor meer informatie over het bijdragen aan ons wetenschappelijk onderzoek kunt u contact opnemen met mw. Henriëtte Hindriks via 070 – 302 47 40 of stuur een mail.