De Hersenstichting is afhankelijk van donateurs, (online) collectevrijwilligers, organisatoren van sponsoracties en andere belangstellenden voor het verwezenlijken van haar missie: het lijden veroorzaakt door hersenaandoeningen te voorkómen, te verminderen en te stoppen. Zodat mensen langer leven met meer kwaliteit. Mogelijk verwerken wij gegevens over jou. Via deze pagina willen wij je graag informeren over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer je een donatie doet, (online) collectant bent, een sponsoractie organiseert, publicaties bestelt, een evenement bezoekt, solliciteert op een vacature, gebruikmaakt van de interactieve diensten of anderszins contact heeft met de Hersenstichting, legt de Hersenstichting persoonlijke gegevens vast. Afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die je van de Hersenstichting gebruikt, kunnen wij onderstaande persoonsgegevens van je verwerken: 

 • Geslacht, voorletters, voornaam en achternaam 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Geboortedatum 
 • Bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens 
 • Functie 
 • Registratie van toestemming en/of afmelding voor o.a. de e-nieuwsbrief en telefonische benadering
 • Toestemming voor o.a. de e-nieuwsbrief 
 • IBAN rekeningnummer 
 • Informatie over jouw machtiging (frequentie en hoogte bedrag) 
 • Informatie die je zelf invult in een bericht in het contactformulier 
 • Informatie zoals je die zelf geeft bij een vraag aan de Hersenstichting infolijn
 • Informatie verkregen uit enquêtes 
 • Welke folders, brochures en/of producten je hebt aangevraagd
 • Motivatiebrief en/of cv 
 • Gebruikersnaam 
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • Voor gebruikers van de Ommetje-app hebben wij een aparte privacy statement Ommetje-app

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt): 

 • Om jouw donatie te verwerken, beheren en aan je te bevestigen; 
 • Om jouw bestelling van folders en/of brochures, producten of diensten te verwerken en je te informeren over het verloop ervan; 
 • Om jouw inschrijving als vrijwilliger of collectant te verwerken; 
 • Zodat jij een online collectebus kan aanmaken en beheren; 
 • Om jouw inschrijving voor onze diensten te verwerken; 
 • Om jouw sollicitatie te verwerken; 
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke producten of diensten wij zouden moeten aanbieden of deze meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties; 
 • Om je via e-mail of telefoon te kunnen informeren over campagnes, resultaten en te kunnen vragen om een nieuwe donatie; 
 • Om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses; 
 • Om bij te houden wie we op welke wijze mogen benaderen per type campagne; 
 • Om je gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden; 
 • Om jouw deelname aan prijsvragen en andere acties te verwerken, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt; 
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch; 
 • Om onze website te verbeteren, webstatistieken bij te houden en het delen via social media te faciliteren; 
 • Om onze financiële administratie te beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen; 
 • Om onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze donateursservice en onze website(s). 

Verstrekking aan derden

De Hersenstichting kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Hersenstichting en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Hersenstichting optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hersenstichting afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij deze persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Hersenstichting. 

De Hersenstichting verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen. 

Beveiliging

De Hersenstichting draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin jouw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door de Hersenstichting of door de Hersenstichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. 

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Hersenstichting de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. 

Recht op inzage, correctie, verwijdering en uitschrijving

Je kan op elk moment, kosteloos, inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen, deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Jouw verzoek kun je indienen per brief of e-mail, voorzien van jouw naam, adres, evt. telefoonnummer of e-mailadres.  

Om jouw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij je een kopie van jouw legitimatiebewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN) en jouw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Hersenstichting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Jouw gegevens kunnen door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over activiteiten, projecten, producten en behaalde resultaten. Ook kunnen wij je opnieuw om een donatie vragen. Dit kan gebeuren per post, e-mail, telefoon of sms. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven voor deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail of brief sturen en duidelijk aangeven wat je wel of niet wenst te ontvangen. 

Wij kunnen je per 1 juli 2021 alleen nog telefonisch informeren over onze activiteiten en projecten of om steun vragen, als je daarmee hebt ingestemd. Bestaande donateurs en collectanten (per 1 juli 2021) en oud-donateurs (tot 3 jaar terug) mogen wij nog wel telefonisch benaderen. Indien je kenbaar maakt hierop geen prijs (meer) te stellen, dan respecteren wij dit uiteraard. Het kan nog wel gebeuren dat de Hersenstichting je per telefoon informeert over noodzakelijke of service gerelateerde zaken.  

Je kunt deze richten aan: 
Hersenstichting 
Postbus 191 
2501 CD Den Haag 
of per mail 

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Hersenstichting in algemene zin, zowel bij de Hersenstichting als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of uitschrijving. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Clickgedrag

Op de websites van de Hersenstichting en de webapplicatie voor verzending van de e-nieuwsbrieven worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites en e-nieuwsbrieven te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de Hersenstichting haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op je computer, smartphone of tablet plaatst tijdens je bezoek aan de website. Websites gebruiken cookies voor verschillende redenen. 
Functionele cookies zijn nodig voor het technisch goed laten functioneren van de website. Hiervoor hoeven we geen toestemming te vragen. 
Voor analytische cookies vragen we wel om je toestemming. Hiermee kunnen we de functionaliteit van de website verbeteren. Als je deze cookies uitschakelt, kan het leiden tot minder gerichte aanbevelingen en een langere laadtijd. 
Ook voor sociale media cookies vragen we om je toestemming. Deze geven je de mogelijkheid om in te loggen bij je sociale netwerken of content te delen via sociale media. Advertentiecookies (van derden) verzamelen informatie zodat we advertenties beter kunnen afstemmen op jouw interesses. Als je deze cookies uitschakelt, kan het zijn dat er bepaalde sociale media-functies op de website niet werken en dat je advertenties te zien krijgt die niet relevant zijn. 

In ons cookiestatement lees je meer hierover.

Op de site van de Hersenstichting kun je links naar andere websites aantreffen. De Hersenstichting kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan:

Hersenstichting
Postbus 191
2501 CD Den Haag

070 – 360 48 16
of stuur een mail

Wijzigen Privacy Statement

De Hersenstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van de Hersenstichting. Laatste aanpassing is gedaan op 30 juni 2021.