De Hersenstichting vindt privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van de Hersenstichting, statutair gevestigd in Den Haag en kantoorhoudend in (2501 CD) Den Haag aan de Maanweg 174, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41155766 (hierna: ‘Hersenstichting’).

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door donateurs, (online) collectevrijwilligers, organisatoren van sponsoracties en door andere belangstellenden verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan en het gebruik van de websites, webshop en apps van de Hersenstichting.

Gegevensverwerking

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen, dus werken we samen met onderzoekers, professionals, patiënten en het publiek. Wanneer u een donatie doet, (online) collectant bent, een sponsoractie organiseert, publicaties bestelt, een evenement bezoekt, solliciteert op een vacature, gebruikmaakt van de interactieve diensten of anderszins contact hebt met de Hersenstichting, legt de Hersenstichting persoonlijke gegevens vast.

De gegevens worden verwerkt voor:

 • Het tot stand brengen en uitvoeren van donaties en/of donateurschappen;
 • Het tot stand brengen en uitvoeren van bestellingen van folders, brochures en producten;
 • Het verwerken van inschrijvingen voor en het uitvoeren van onze diensten en evenementen;
 • Het werven en registreren van vrijwilligers en collectanten;
 • Het aanmaken en beheren van online collectebussen door online collectanten;
 • Het tot stand brengen en uitvoeren van collectes en acties;
 • Het uitvoeren en verwerken van enquêtes;
 • Het bijhouden van wie we op welke wijze mogen benaderen per type campagne;
 • Het verzenden van (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven;
 • Het verwerken en uitvoeren van deelname aan prijsvragen en andere acties;
 • Het afstemmen van onze producten en diensten op de interesses en behoeften van onze relaties;
 • Het optimaliseren van de werking van de website en bijhouden van web statistieken;
 • Het faciliteren van delen via social media;
 • Het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en content;
 • Het behandelen van sollicitaties;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • Het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

De Hersenstichting verzamelt gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, collectant, of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

Wij verzamelen persoonsgegevens om u te informeren over onze acties en campagnes, de behaalde resultaten en voor (direct) marketing doeleinden, zoals een gift of een verzoek om uw bijdrage te verhogen.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, of aankoop in de webshop). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Van onze zakelijke partners worden uitsluitend de contactgegevens van de opgegeven contactpersonen binnen de organisatie vastgelegd. Naast uiteraard de financiële data en gegevens met betrekking tot de organisatie.

Wanneer u bij ons solliciteert deelt u gegevens met ons die wij opslaan zoals motivatiebrief en cv. De Hersenstichting gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van al haar sollicitanten en gebruikt deze alleen om de geschiktheid van de kandidaten te kunnen beoordelen. Wordt u onze collega, dan worden de gegevens opgenomen in onze systemen. Wordt u niet aangenomen, dan verwijderen wij uw gegevens uiterlijk 1 maand na invulling van de vacature. Met toestemming worden cv’s uiterlijk 1 jaar bewaard.  

Kortom, wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of een wettelijke plicht, op basis van toestemming én voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van de Hersenstichting: het uitvoeren van onze doelstellingen.

Infolijn

Met vragen over de werking van de hersenen, over (gevolgen van) hersenaandoeningen en/of over (wetenschappelijk) hersenonderzoek kunt u terecht bij de Infolijn. Onze ervaren voorlichters geven betrouwbare, algemene informatie over deze onderwerpen. Bij het stellen van een vraag deelt u mogelijk privacygevoelige gegevens over bijvoorbeeld uw gezondheid met ons. Informatie over de gezondheid van personen valt binnen de wet (AVG) onder bijzondere persoonsgegevens en zijn extra beschermd. Deze gegevens mogen niet zonder toestemming vastgelegd worden. Hoe wij omgaan met gegevens binnen de Infolijn is te lezen in ons infolijn privacyverklaring.

Ommetje

Bij gebruik van de app Ommetje worden persoonsgegevens verwerkt. Meer informatie over deze verwerkingen is te vinden in de Ommetje privacyverklaring.

Huis-aan-huis collecte

Hersenstichting maakt voor iedere collectant een online collectantenpagina aan. Hierop staat de collectewijk, het (reeds) opgehaalde bedrag, de QR-code waarmee je kunt collecteren en (indien je deze hebt aangemaakt) een link naar je online collectepagina vermeld. De pagina is zichtbaar voor de collectant en degene met wie de collectant de pagina deelt. De pagina is openbaar en dus ook (mogelijk) vindbaar voor anderen. Mocht je willen dat de pagina wordt verwijderd of veranderd, stuur ons een mail.

Online collecte, acties en crowdfunding

Bij een inschrijving als online collectant of via een online collecte worden persoonsgegevens verwerkt via ons actieplatform. Ook wanneer u online een inzamelingsactie of crowdfunding start of hieraan doneert verwerken we uw gegevens via dit actieplatform. Meer informatie over deze verwerkingen staan in ons Privacyverklaring online collecte, Actie privacyverklaring en Crowdfunding privacyverklaring.

Ouder Kind Dag

De Ouder Kind Dag is een jaarlijks sportief evenement voor kinderen met hersenletsel en hun ouders, broers en zussen. De Ouder Kind Dag vindt plaats op de KNVB campus in Zeist. De Hersenstichting legt persoonsgegevens vast van de deelnemende kinderen en hun ouders. Mogelijk deelt u als ouder privacy gevoelige gegevens over bijvoorbeeld gezondheid van uw kind met ons. U bepaalt zelf of en welke informatie u aan ons verstrekt. Hersenstichting gebruikt deze informatie enkel om uw kind tijdens het event te begeleiden, te ondersteunen waar nodig en om de dag goed te laten verlopen.

Tijdens de Ouder Kind Dag maken we foto- en beeldmateriaal om gebeurtenissen vast te leggen en om sfeerimpressies te geven op onze website, in onze nieuwsbrieven, HersenMagazine en/of social media. We delen bandjes uit op de Ouder Kind Dag waarmee mensen kunnen laten weten dat ze niet op de foto willen.

De Class

De Class is een coaching- en re-integratie traject van de Hersenstichting en verbetert het maatschappelijke perspectief van jongeren (tussen de 18 en 30 jaar) met een hersenaandoening. Tijdens de aanmeldingsprocedure en uitvoering van de De Class legt de Hersenstichting persoonsgegevens van de kandidaten en deelnemers vast. Hieronder vallen ook bijzondere persoonsgegevens in de vorm van informatie over hersenletsel. U bepaalt zelf welke informatie betreffende uw gezondheid u met ons deelt. 

De gegevens worden in eerste instantie gebruikt voor uitvoering van de aanmeldingsprocedure en het beoordelen van de geschiktheid van de kandidaten. Wordt u niet aangenomen, dan verwijderen wij uw gegevens uiterlijk 1 maand na afronding van de aanmeldingsprocedure. Met uw toestemming worden uw contactgegevens uiterlijk 1 jaar bewaard. Persoonsgegevens van deelnemers van De Class wordt gebruikt om uitvoering te geven aan de deelnemersovereenkomst. 

SlaapCheck

Vult u de SlaapCheck in? Dan verwerken we de volgende gegevens van u: 

 • De antwoorden die u invult op de SlaapCheck. Bijvoorbeeld uw leeftijd, geslacht en gegevens over uw leefgewoontes, slaapgedrag en slaapklachten. Dit doen we om u goed advies te kunnen geven over uw slaap.  
 • Technische gegevens, zoals uw IP-adres en gegevens over uw browser. Dit doen we om de SlaapCheck en onze website goed te laten werken.  
 • De manier waarop u gebruik maakt van de SlaapCheck. Dit doen we om de SlaapCheck te kunnen verbeteren. We doen dit zoveel mogelijk anoniem.  
 • Als u daar toestemming voor geeft: uw e-mailadres. Dit gebruiken we om uw slaapadvies en (met uw toestemming) onze nieuwsbrief per mail toe te sturen en om u uit te nodigen voor een enquête over hoe u de SlaapCheck heeft ervaren. Deelname aan de enquête is anoniem en uiteraard vrijwillig.  
 • Als u daar toestemming voor geeft: uw voornaam en achternaam. Die gebruiken we om de nieuwsbrief te personaliseren. 

Zodra u de SlaapCheck heeft afgerond en we u uw slaapadvies hebben gemaild, worden de antwoorden die u op de SlaapCheck hebt gegeven geanonimiseerd. De antwoorden zijn dan dus niet meer tot u te herleiden. De verzamelde, geanonimiseerde antwoorden van alle SlaapCheck-gebruikers gebruiken we vervolgens voor statistische doeleinden, onderzoek, om de SlaapCheck te verbeteren en onze doelgroep te informeren over slaapgedrag en hersengezondheid.   

Heeft u zich opgegeven voor onze nieuwsbrief? Dan bewaren we uw e-mailadres en naam nog wel. Verderop in dit privacystatement leest u hoe we met die gegevens om gaan.

Gegevens van kinderen

Buiten specifiek op minderjarigen gerichte projecten zoals de Ouder Kind Dag, richt de Hersenstichting zich niet op het verwerken van gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze app of website kunnen gebruiken, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 zonder toestemming van de ouders.

Contact met donateurs, relaties en belangstellenden

E-mail

Donateurs, vrijwilligers en bezoekers van manifestaties die hun e-mailadres aan de Hersenstichting hebben verstrekt en hier geen bezwaar tegen hebben gemaakt en andersoortige relaties die daarvoor toestemming hebben gegeven, kunnen e-mails van de Hersenstichting ontvangen. Middels deze e-mails informeren we over ons werk, vragen we steun voor acties, verzoeken we incidenteel om een bijdrage en brengen we u op de hoogte van behaalde resultaten. De Hersenstichting maakt bij het verzenden van mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop e-mails worden geopend (open- en clickgedrag). Deze gegevens worden ook gebruikt om de inhoud van onze mailing te optimaliseren. U kunt zich op ieder moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht of via ons contactformulier.

Telemarketing

Wij kunnen u alleen telefonisch informeren over onze activiteiten en projecten of om steun vragen, als u daarmee hebt ingestemd. Bestaande donateurs, collectanten en oud-donateurs (tot 3 jaar terug) mogen wij nog wel telefonisch benaderen. Indien u kenbaar maakt hierop geen prijs (meer) te stellen, dan respecteren wij dit uiteraard. Het kan nog wel voorkomen dat de Hersenstichting u telefonisch informeert over noodzakelijke of service gerelateerde zaken. Wilt u buiten noodzakelijke en service gerelateerde zaken niet meer door ons gebeld worden, kunt u dit aangeven in ieder telefoongesprek of via ons contactformulier. U kunt dit contactformulier ook gebruiken om ons te vragen wanneer en op welke wijze u toestemming heeft gegeven voor telemarketing. Wij bellen u altijd met een herkenbaar nummer. Wij gebruiken hiervoor de volgende telefoonnummers: 070-2504483 / 070-2085002 / 070-8912883 en 0888-800805. Het eerste telefonisch contact zal binnen 18 maanden na afgifte van het telefoonnummer plaatsvinden.   

Direct Mail

De Hersenstichting verstuurt post om (potentiële) donateurs te informeren over ons werk en behaalde resultaten, om steun te vragen voor acties en voor incidentele te verzoeken om een bijdrage. Als u hebt aangegeven geen post van ons te willen ontvangen, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer met direct mail. U kunt dit doorgeven via ons contactformulier. Bij het sturen van post naar potentiële donateurs controleren we het adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter en het Overledenenregister.

Hersenmagazine

Donateurs ontvangen het Hersenmagazine. U kunt zich hiervoor afmelden via ons contactformulier.

Sociale media

Op onze websites vertonen wij knoppen met links naar de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram, zodat bezoekers eenvoudig content kunnen delen.

Foto’s en beeldmateriaal 

De Hersenstichting gaat in alle gevallen zorgvuldig om met foto’s en beeldmateriaal. Foto’s en beeldmateriaal worden gemaakt tijdens (regionale) evenementen, trainingen, workshops en acties om gebeurtenissen vast te leggen en om sfeerimpressies te geven op onze website, in onze nieuwsbrieven, HersenMagazine en/of social media. 

Aanwezigen, bezoekers/deelnemers van evenementen worden vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. Daarnaast worden aanwezigen hier, voor zover mogelijk, op gewezen tijdens het evenement op de locatie. Staat u herkenbaar in beeld, maar stelt u dit niet op prijs? Laat het ons weten via privacy@hersenstichting.nl dan wordt het beeldmateriaal op uw verzoek uiteraard verwijderd. 

Clickgedrag

De Hersenstichting gebruikt cookies en gelijksoortige technieken om haar websites en mailings persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites door analyse van bezoekersgedrag. Op de websites van de Hersenstichting en de webapplicatie voor verzending van de e-nieuwsbrieven worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites en e-nieuwsbrieven te optimaliseren.

Cookies

Onze website gebruikt cookies om informatie te verzamelen over uw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer uw deze website bezoekt. U kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe deze uit te schakelen zijn in ons cookieverklaring.

Op de site van de Hersenstichting staan links naar andere websites. De Hersenstichting kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Hersenstichting de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. 

Verwerkers en derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derden zijn, denk aan de Belastingdienst, maar in de meeste gevallen zijn dit partijen die ten behoeve van de Hersenstichting persoonsgegevens verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld marketingbureaus, callcenters en aanbieders van applicaties. Wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Partijen die voor de Hersenstichting optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Hersenstichting afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij deze persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Hersenstichting. De Hersenstichting verkoopt persoonsgegevens niet aan derde partijen. 

Beveiliging

De Hersenstichting draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

Persoonsgegevens zullen alleen door de Hersenstichting of door de Hersenstichting ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. 

Rechten

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij verzamelen, deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Een verzoek kan ingediend worden per brief of e-mail, voorzien van naam, adres, evt. telefoonnummer of e-mailadres. Als u gebruik wilt maken van één van deze rechten, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. De Hersenstichting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt deze richten aan: 
Hersenstichting 
Postbus 191 
2501 CD Den Haag 
of per mail

Toestemming intrekken

Op elk moment kan een gegeven toestemming aan de Hersenstichting voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief) ingetrokken worden. De wijze van intrekken van toestemming per kanaal staat hierboven beschreven.

Klachten

U hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Hersenstichting in algemene zin zowel bij de Hersenstichting als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of uitschrijving. Ook in dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u richten aan:

Hersenstichting
Postbus 191
2501 CD Den Haag
070 – 360 48 16
of stuur een mail

Wijzigen Privacyverklaring

De Hersenstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van de Hersenstichting. De laatste aanpassing is gedaan op 5 juli 2023.