Folder en brochures

Filter op producten:
Filter op onderwerp:

Kaartje | Overprikkeling

Overprikkeling komt veel voor bij hersenaandoeningen en heeft een enorme impact. Het kan leiden tot klachten als vermoeidheid, overgeven en hoofdpijn. Of het kan de klachten die je al hebt door een hersenaandoening erger maken. Met dit kaartje geven we je tips en informatie over overprikkeling bij een hersenaandoening.

Prijs: gratis (verzendkosten per post € 1,50)

HersenMagazine Mentale gezondheid

In dit nummer van het HersenMagazine vindt u naast patiëntverhalen, zoals die van onze ambassadeur Willem Philipsen, acties van donateurs en interessante onderzoeken die de Hersenstichting steunt. In het onderzoek van bewegingswetenschapper Erwin van Wegen bijvoorbeeld wordt onderzocht of intensief sporten helpt tegen depressie en angst bij parkinson en MS. Ook professor Patricia van Oppen onderzoekt of slechte slapers, vaak mensen met angst- of stressproblemen, gebaat zijn bij een nieuw, online programma.

Donateurs die €25,- of meer per jaar geven, ontvangen 3 keer per jaar een HersenMagazine.

Prijs: Gratis

Brochure | Leven met parkinson

In deze brochure lees je wat de ziekte van Parkinson is, waar je de ziekte aan herkent en op welke manier de ziekte invloed kan hebben op je leven. Wat veroorzaakt parkinson en waarom duurt het zo lang voordat de diagnose wordt gesteld? Welke behandelingen zijn er mogelijk en wat kun je verwachten in de toekomst? Ook vind je nuttige tips om beter om te gaan met de ziekte.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Brochure | Nalaten aan Hersenstichting

In deze brochure leest u meer over hoe u de Hersenstichting kunt steunen met een schenking, nalatenschap of een fonds op naam. Uw hulp is voor ons een onmisbare bijdrage voor meer hersenonderzoek en een betere zorg voor hersenpatiënten. Nalaten is een hartverwarmend gebaar om na het overlijden nog iets te kunnen betekenen voor mensen die het zo hard nodig hebben. 

Na het lezen van deze brochure weet u:  

  • Alles over nalaten zonder schenk- en erfbelasting 
  • Waarom anderen kiezen voor nalaten aan de Hersenstichting
  • Hoe u het best een testament moet opmaken 
  • Hoe nalaten aan de Hersenstichting werkt 

Prijs: gratis

Folder | leven na een hersenkneuzing

Jaarlijks worden er ongeveer 16.000 mensen uit het ziekenhuis ontslagen met een diagnose traumatisch hersenletsel. Deze folder geeft uitleg over de ‘zwaardere’ versie ervan, hersenkneuzing. Symptomen, behandeling en gevolgen komen aan bod. Ook bevat de folder informatie over de Glasgow Coma Scale, een manier om de ernst van traumatisch hersenletsel vast te stellen.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Folder | Leven met dementie

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziekteverschijnselen die voorkomen bij diverse aandoeningen. Symptomen zijn bijvoorbeeld: een verstoord taalbegrip, meervoudige handelingen niet meer kunnen uitvoeren, geheugenstoornis. In de folder Leven met dementie gaan we kort in op wat dementie nu eigenlijk is, en op verschillende aandoeningen waarbij dementie voorkomt. Ook komt de diagnose aan de orde en worden enkele tips gegeven, zowel voor patiënt als omgeving.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Kaartje | Vermoeidheid

Naar schatting krijgt meer dan de helft van de mensen met een hersenaandoening met vermoeidheid te maken. De impact van vermoeidheid op dagelijkse bezigheden zoals werk en hobby’s is groot. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor zijn omgeving. Het kaartje bevat enkele praktische tips om met deze vermoeidheid om te gaan.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Folder | herstellen na een hersenschudding

Wanneer heeft u voor het laatst uw hoofd gestoten? Het overkomt iedereen wel eens. Meestal is de schade niet meer dan een schram of een buil. Maar soms is de klap harder en de schade ernstiger. Een hoofdwond bijvoorbeeld of zelfs letsel aan de hersenen: een hersenschudding. Maar wat is dat precies? In deze folder beantwoorden we die vraag. We geven u de kenmerken van een hersenschudding en tips om sneller te herstellen.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Brochure | Gedragsveranderingen

De hersenen regelen ons gedrag en onze persoonlijkheid. Afhankelijk van waar in de hersenen schade ontstaat door een hersenaandoening, kunnen er veranderingen optreden in het gedrag. Gedragsverandering is een ‘onzichtbaar gevolg’, net als ernstige vermoeidheid en overprikkeling. Dit zijn vaak de meest ingrijpende en moeilijkste veranderingen, ook voor de omgeving.
Je leest in deze brochure meer over de meest voorkomende gedragsveranderingen en hun gevolgen. Aan de hand van sprekende en herkenbare voorbeelden worden tips gegeven hoe om te gaan met dergelijke veranderingen. 

Prijs per post: € 5,- (verzendkosten € 2,95)

Puzzelboekje | Hersenkrakers

Train je hersenen fit met urenlang puzzelplezier. Iets nieuws doen, houdt onze hersenen flexibel. Train ze door telkens nieuwe uitdagingen aan te gaan, bijvoorbeeld met het oplossen van een puzzel die te moeilijk lijkt. Dit puzzelboekje staat vol met verschillende puzzels en nog meer tips om je hersenen gezond te houden.

Met jouw aankoop steun je de Hersenstichting

Prijs: €5,50 (inclusief verzendkosten)

Folder | Hersenen en training

Naarmate we ouder worden is het soms lastiger om op een naam te komen, om een nieuwe bezigheid aan te leren of om snel te schakelen. Allemaal zaken waarvoor we een goed stel hersenen nodig hebben. In deze folder willen we je vertellen dat je je geen zorgen hoeft te maken over deze cognitieve veranderingen. Het andere goede nieuws: je kunt deze verandering zelf positief beïnvloeden door jouw hersenen te trainen. Hoe je dit doet? Door jouw hersenen uit te dagen! In de folder lees je hoe je dit kunt doen. 

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Folder | Hersenen en beweging

Lopen, fietsen, een balletje trappen, een sprintje naar de bus; we bewegen elke dag zonder erbij na te denken. Maar ondertussen zijn de hersenen volop aan het werk. In deze folder lees je waarom we onze hersenen nodig hebben om te bewegen en hoe beweging jouw hersenen positief beïnvloedt. Ook geven we tips om jouw hersenen gezond te houden door meer te bewegen.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Folder | Hersenen en voeding

Van iedere hap eten die we doorslikken, gaat maar liefst 20% van de binnen gekregen energie naar onze hersenen. Ze verbruiken meer energie dan ieder ander orgaan in ons lichaam. Het is dus niet verwonderlijk dat voeding een grote invloed heeft op de gezondheid van de hersenen. In deze folder leggen we uit welk effect voeding op je hersenen heeft en wat je kunt eten om deze optimaal te laten functioneren.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Folder | Hersenen en slaap

Slapen doet iedereen. Maar wat is slaap eigenlijk? En wat hebben de hersenen ermee te maken? Hoewel slaaponderzoekers nog volop discussiëren over de functie van slaap, zijn ze het erover eens dat slaap essentieel is voor de gezondheid. Wel kunnen mensen nogal verschillen in het aantal uren slaap dat ze nodig hebben om overdag goed te functioneren en gezond te blijven. Deze folder beschrijft wat slaap is, hoe de hersenen slaap reguleren, en hoe een gezond slaappatroon is te bevorderen.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Kaartje | Naasten

Als iemand getroffen wordt door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft dat gevolgen voor de getroffene, maar ook zeker voor zijn of haar omgeving. Vooral de partner van de persoon met NAH zal dagelijks met de gevolgen te maken krijgen. Het kaartje Partners bevat informatie en tips voor partners en naasten van mensen met NAH.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Kaartje | Werken met hersenletsel

Voor mensen met hersenletsel is het vaak moeilijk om terug te keren op de werkplek. Men is niet altijd meer in staat om het werk dat ze voorheen deden te hervatten. Bovendien zijn beperkingen niet altijd direct zichtbaar, zoals een afgenomen werktempo of een beperkt overzicht. Overschatting en het overvragen van de werknemer ligt daardoor op de loer. Dit kaartje geeft waardevolle en praktische tips voor werknemers, werkgevers en overige professionals.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Folder | Leven met depressie

Depressie is een stemmingsstoornis en wordt ook wel depressieve stoornis genoemd. Iedereen is wel eens somber of heeft even nergens zin in. Meestal gaat dit na een paar dagen vanzelf over. Bij mensen met een depressie gaat de somberheid echter niet in korte tijd over. De belangrijkste symptomen van depressie zijn een aanhoudende neerslachtige stemming en een ernstig verlies aan interesse in bijna alle dagelijkse activiteiten. Deze folder informeert over symptomen, oorzaken en diverse behandelingen van deze complexe aandoening.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Folder | Leven na een beroerte

Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 Nederlanders een beroerte. Dat zijn meer dan honderd mensen per dag! Een beroerte kan zowel een herseninfarct als een hersenbloeding zijn. In beide gevallen gaat er iets mis met de bloedtoevoer van de hersenen. Hierdoor krijgt het hersenweefsel te weinig zuurstof en sterft dan af. In deze folder komen begrippen aan bod als afasie, apraxie en neglect. Ook wordt aandacht besteed aan de veranderingen in gedrag en emoties.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Folder | Leven met migraine

Migraine is een hersenaandoening waarbij hoofdpijnaanvallen gepaard kunnen gaan met misselijkheid, overgevoeligheid voor licht of geluid, of uitvalsverschijnselen (een zogenoemde ‘aura’). Je leest in deze folder meer informatie over de verschillende vormen, symptomen en behandeling van migraine. Je leest tips over de omgang met de aandoening en bij wie je terecht kunt voor hulp.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Folder | Leven met een angststoornis

Angststoornissen hebben hun oorsprong in de hersenen. Iedereen is wel eens angstig. Maar als je angstig bent zonder aanleiding, of als de angst je dagelijkse leven beheerst, is er sprake van een angststoornis.
Deze folder gaat over vier specifieke angststoornissen: paniekstoornis, fobieën, dwangstoornis en de gegeneraliseerde angststoornis. Er is uitleg over het proces in de hersenen bij angst en aandacht voor de behandeling van deze psychische stoornis.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Brochure Vitale hersenen

Wanneer we ouder worden, worden de hersenen minder flexibel. Het kan dan soms lastiger zijn om op een naam te komen, om een nieuwe vaardigheid aan te leren of om snel te schakelen. Allemaal zaken waarvoor we een goed werkend stel hersenen nodig hebben. Dit kan vervelend en soms frustrerend zijn. Toch horen deze veranderingen bij het ouder worden en krijgt bijna iedereen ermee te maken.

De brochure Vitale Hersenen, een leven lang helpt bij het begrijpen van wat er in de hersenen gebeurt als je ouder wordt. Behalve het onvermijdelijke ouder worden, zijn er ook aandoeningen zoals dementie die de cognitieve functies kunnen aantasten. Ook besteden we aandacht aan de ziekte van Parkinson, een depressie en niet-aangeboren hersenletsel veroorzaakt door een beroerte of klap tegen het hoofd.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Brochure | Puberhersenen in ontwikkeling

Wil je meer informatie over de ontwikkeling van puberhersenen? En weten hoe je het beste kunt omgaan met pubergedrag?

Deze brochure ( 30 pagina’s) biedt ouders van pubers informatie over de hersenontwikkeling van pubers en het daarbij behorende gedrag, maar ook diverse praktische tips. Verder is er aandacht voor verschillende thema’s zoals slaap, alcohol, pesten en hersenaandoeningen die geassocieerd worden met de puberteit.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Kaartje | Puberhersenen en alcohol

Eén van de grootste bedreigingen voor een gezonde ontwikkeling van puberhersenen is het drinken van alcohol. In het nieuwe kaartje Puberhersenen en Alcohol; Wat ouders kunnen doen zijn de meest recente wetenschappelijke inzichten over alcohol en puberhersenen verwerkt. Op korte en bondige wijze is vermeld wat er verandert in de hersenen van pubers, wat alcohol doet met puberhersenen en op welke manier ouders invloed kunnen uitoefenen op het drinkgedrag van hun pubers.

Het kaartje is bedoeld voor professionals, om hen te ondersteunen bij een gesprek met ouders van pubers.

Prijs: gratis

Nalatenschapsdossier

Het gebruik van dit dossier is eenvoudig. U kunt binnen twintig categorieën onder ‘Mijn bezittingen’ aangeven wat u bezit en wat er met uw bezit moet gebeuren na overlijden. Per categorie kunt u uw keuze waarom u iets nalaat toelichten. Ook kunt u andere belangrijke zaken vastleggen zoals de namen van belangrijke personen en lidmaatschappen en abonnementen. Hiermee kunt u voor u belangrijke gegevens vastleggen, informatie waarmee u uw nabestaanden helpt om uw wensen na overlijden in te willigen, de juiste personen te informeren en de juiste regelingen te treffen.

Prijs: gratis (geen verzendkosten)

Gebruikersversie Zorgstandaard THL

De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) beschrijft de optimale zorgverlening en de organisatie hiervan bij traumatisch hersenletsel. Van de Zorgstandaard is deze gebruikersversie verschenen, speciaal voor patiënten en hun omgeving. In deze verkorte versie staat onder andere informatie over welke behandeling en begeleiding de patiënt van zorgverleners mag verwachten bij traumatisch hersenletsel. De gebruikersversie kan u bijvoorbeeld ondersteunen in gesprekken met behandelaars.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Zorgstandaard traumatisch hersenletsel kinderen & jongeren

Een zorgstandaard is een middel om de kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische aandoening te verbeteren. Deze zorgstandaard beschrijft wat kinderen en jongeren van 0 tot 26 jaar met traumatisch hersenletsel (THL), hun ouders en andere naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment van het ontstaan van het hersenletsel. 

Deze versie is geschreven voor partijen die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen en jongeren met THL, zoals zorgaanbieders, zorgverleners, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars. De gebruikersversie is een korte, toegankelijke versie van de zorgstandaard voor ouders/verzorgers van kinderen met THL.

Voor kinderen en jongeren zelf is er een platform die informatie geeft over wat ze kunnen verwachten na THL.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel

In deze brochure wordt beschreven wat volwassenen met traumatisch hersenletsel (THL) en hun naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment van het ontstaan van het hersenletsel. Het is een functionele beschrijving: het gaat er om welke zorg geboden moet worden op welk moment en op welke wijze. De zorgstandaard is een middel om de kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische aandoening te verbeteren. Meer weten? Download of bestel dan de brochure.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Gebruikersversie Zorgstandaard THL Kinderen

Bij de zorg en ondersteuning voor kinderen met Traumatisch Hersenletsel (THL) zijn veel verschillende zorgverleners en organisaties betrokken. In deze brochure kun je lezen welke behandeling en begeleiding je van hen mag verwachten. Je vindt praktische informatie en tips, ook over je eigen rol. De brochure kan je helpen om samen met je kind en zorgverleners te beslissen welke zorg en ondersteuning het beste aansluiten.

De Hersenstichting heeft de zorgstandaarden overgedragen aan de Hersenletsel Alliantie. Op de website van de Hersenletsel Alliantie zijn de zorgstandaarden nog te downloaden.  Zorgstandaarden hersenletsel – Hersenletsel Alliantie

Prijs: gratis

Kip Jenn en de spreuk van oma

Kip Jenn is het droomproject van Jennifer Konings. Zij heeft een progressieve hersenziekte waardoor haar beperkingen steeds meer toenemen. Met behulp van prachtige schilderijtjes en het bijbehorende verhaal, vertelt zij hoe je toch positief in het leven kunt staan. Kip Jenn is een project met als doel een prachtig boekje te kunnen uitgeven voor andere kinderen in Nederland die deze ziekte ook hebben, en hier kracht uit kunnen putten.

Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van de veiling tijdens het ‘Kiwanis Sportgala Weert in Beweging 2017’.

Kip Jenn is een uitgave van Weert Media Groep

Prijs: € 15,- (verzendkosten post € 2,95)

Poster hersenen

Een poster over de hersenen, voor in de wachtkamer, het schoollokaal of gewoon thuis. Op de poster staat een anatomische doorsnede van de hersenen met daaronder een uitleg over functies. Alle begrippen die worden genoemd worden in heldere taal uitgelegd. De poster is gemaakt om op een basaal niveau voorlichting te bieden over de hersenen; de werkelijkheid van onze hersenen is te gecompliceerd om compleet op een poster te kunnen weergeven. Gegeven die beperking is de poster een -fraai- compromis. 

Prijs download: gratis

Klokhuisboek over hersenen

Begin 2014 zond het Klokhuis een speciale serie uit over de hersenen. Bij de serie is ook een speciaal boek uitgegeven, dat vanaf nu ook verkrijgbaar is bij de Hersenstichting. In dit boek gaat het over de onderwerpen uit de serie. Hoe werken je hersenen? Wat is het geheugen? Wat gebeurt er in je hoofd als je dyslexie of ADHD hebt? Wat is een coma? Wat houdt de ziekte van Alzheimer in? Feiten worden aangevuld met verhalen van kinderen en deskundigen, strips, testjes, allerlei weetjes en heel veel foto’s!
Het Klokhuisboek is gericht op kinderen van acht tot twaalf jaar, maar is net zo interessant voor volwassenen.
96 pagina’s.

Prijs: € 16,96 (verzendkosten post € 2,95)

Mag ik ook ff?

Speciaal voor al die jongens en meisjes tussen de 8 en 14 jaar die elke dag te maken hebben met een broer of zus met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is er nu het boekje Mag ik ook ff?.
Je leest wat anderen in eenzelfde situatie te vertellen hebben en je krijgt informatie. Je kunt ook zelf aan de slag met allerlei doe-dingen in dit boek.
Mag ik ook ff? is geschreven door Martine Kapitein en Rita van der Horst in samenwerking met kinderboekenschrijfster Hanneke van der Werf. Geschikt voor broertjes en zusjes, maar zeker ook voor de rest van de familie!
52 pagina’s.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 2,95)

Samenvatting Passende zorg voor mensen met LBS

Dit is een samenvatting van de beschrijving van passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS). Dit is tevens een aanzet tot een Zorgstandaard. De zorgvraag en de besluitvormingsprocessen bij LBS zijn zeer complex. We kiezen voor de term ‘passende zorg’ omdat er niet één norm is voor ‘goede zorg’ voor de doelgroep mensen met LBS. Juist voor deze patiënten moet per persoon en per situatie bekeken worden wat passend is. Deze beschrijving biedt een kader om deze passende zorg in de praktijk vorm en inhoud te geven.

Prijs download: gratis

Passende zorg voor mensen met LBS

Deze beschrijving van passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS) is een aanzet tot een zorgstandaard. De zorgvraag en de besluitvormingsprocessen bij LBS zijn zeer complex. We kiezen voor de term ‘passende zorg’ omdat er niet één norm is voor ‘goede zorg’ voor de doelgroep mensen met LBS. Juist voor deze patiënten moet per persoon en per situatie bekeken worden wat passend is. Deze beschrijving biedt een kader om deze passende zorg in de praktijk vorm en inhoud te geven.

Prijs: € 5,- (verzendkosten post € 2,95)