Brochure | Nalaten met een gedachte

In deze brochure leest u meer over hoe u de Hersenstichting kunt steunen met een schenking, nalatenschap of een fonds op naam. Uw hulp is voor ons een onmisbare bijdrage voor meer hersenonderzoek en een betere zorg voor hersenpatiënten. Nalaten is een hartverwarmend gebaar om na het overlijden nog iets te kunnen betekenen voor mensen die het zo hard nodig hebben. 

Na het lezen van deze brochure weet u:  

  • Alles over nalaten zonder schenk- en erfbelasting 
  • Waarom anderen kiezen voor nalaten aan de Hersenstichting
  • Hoe u het best een testament moet opmaken 
  • Hoe nalaten aan de Hersenstichting werkt 

Prijs: gratis