Zorgstandaard traumatisch hersenletsel kinderen & jongeren

Een zorgstandaard is een middel om de kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische aandoening te verbeteren. Deze zorgstandaard beschrijft wat kinderen en jongeren van 0 tot 26 jaar met traumatisch hersenletsel (THL), hun ouders en andere naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment van het ontstaan van het hersenletsel. 

Deze versie is geschreven voor partijen die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen en jongeren met THL, zoals zorgaanbieders, zorgverleners, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars. De gebruikersversie is een korte, toegankelijke versie van de zorgstandaard voor ouders/verzorgers van kinderen met THL.

Voor kinderen en jongeren zelf is er een platform die informatie geeft over wat ze kunnen verwachten na THL.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)