Samenvatting Passende zorg voor mensen met LBS

Dit is een samenvatting van de beschrijving van passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS). Dit is tevens een aanzet tot een Zorgstandaard. De zorgvraag en de besluitvormingsprocessen bij LBS zijn zeer complex. We kiezen voor de term ‘passende zorg’ omdat er niet één norm is voor ‘goede zorg’ voor de doelgroep mensen met LBS. Juist voor deze patiënten moet per persoon en per situatie bekeken worden wat passend is. Deze beschrijving biedt een kader om deze passende zorg in de praktijk vorm en inhoud te geven.

Prijs download: gratis