In 2023 heeft een bestuurderswissel plaats gevonden. Merel Heimens Visser was tot 5 juni 2023 bestuurder van de Hersenstichting. Per 5 juni 2023 is David Verschoor aangetreden als bestuurder. Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg € 67.310 voor Merel Heimens Visser (0,5 FTE, het gehele jaar) en € 76.285 voor David Verschoor (0,57 FTE, het gehele jaar). De beloning van de bestuurder is per 1 april 2023 geïndexeerd met 3%. Deze beloning bleef binnen het geldige maximum. Het totale jaarinkomen, de belaste vergoedingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen bedroeg in totaal € 73.809 voor Merel Heimens Visser en € 76.357 voor David Verschoor en bleef hiermee binnen het in de regeling opgenomen maximumbedrag van € 162.284 per jaar.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen € 135 en de voorzitter € 175 per vergadering voor hun werkzaamheden.

Medewerkers

De salarissen voor medewerkers van de Hersenstichting zijn marktconform en gebaseerd op de adviesstructuur voor salarisschalen van Goede Doelen Nederland. De Hersenstichting kent een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden en geen 13e maanduitkering. De medewerkers reizen met openbaar vervoer.

Vrijwilligers

Daarnaast werkt de Hersenstichting veel samen met vrijwilligers. Zij helpen ons bijvoorbeeld met (het organiseren van) de collecte, het beoordelen van wetenschappelijke aanvragen en het adviseren over verstrekte informatie bij de (patiënten)voorlichting. Zij ontvangen daarvoor geen beloning.